Am lansat CIEL Salarii versiunea 2.76!

Ce este nou in CIEL Salarii versiunea 2.76 Ianuarie 2017:

 • S-a adaugat posibilitatea de modificare a valorii tichetului de masa pe fiecare angajat in parte
 • S-a introdus plafonul CASS individuala
 • S-a introdus contributia pentru somaj pentru tipul de contract Cenzori/Membri in CA
 • S-a actualizat fisierul PDF pentru declaratia D112

ANAF a raspuns intrebarilor legate de impozitul retinut la sursa

ANAF a organizat o noua sesiune de asistenta online cu tema “Depunerea declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc, castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit – 205”.

Pentru a putea gestiona eficient D205 te informam ca trebuie sa o completezi si sa o depui daca faci parte din categoria plătitorilor de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:

 • venituri din premii
 • venituri din jocuri de noroc cu impunere finala
 • venituri din alte surse
 • venituri din dividende
 • venituri din dobanzi
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice

Stim cat de importante sunt informatiile corecte atunci cand ai ales un program contabilitate gratuit, dar si atunci cand ai optat pentru programe de gestiune si facturare. Tocmai de aceea, ti-am pregatit o lista a celor mai interesante intrebari si raspunsuri din cadrul acestei sesiuni:

 

Veniturile din arenda se declara in 205? Mentionez ca au fost declarate in D 112.

ANAF: Potrivit art.132 alin.2 din Legea 227/2016 privind Codul fiscal, arendasii NU au obligatia depunerii declaratiei 205.

 

Societatea in calitate de arendas a platit arendatorului o arenda si a retinut, si platit impozit de 16% si CASS.Aceste sume au fost declarate in D 112. La art 132 alin.2 din Legea 227/2016 privind Codul fiscal scrie “(2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

ANAF: Nu se depune formularul 205 de platitorii de venituri din arenda, cititi va rugam cu atentie prevederile art.132 alin. 2 unde sunt mentionati la exceptii.
Pentru dividendele distribuite dar neplatite, impozit retinut si platit. In cursul anului 2016 o parte dintre actionari isi dau acordul ca lasa la dispozitia societati dividendele distribuite in ani anteriori. In 205 se declara decat cele distribuite si lasate la dispozitia societati si cele platite sau si cele distribuite si neplatite ?

ANAF: Dividendele distribuite in anul 2016, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului 2016 se declara in formularul D205

Ce venituri din alte surse trebuie sa declari in D205

Daca noi declaram prin 112 si 394 veniturile din drepturile de proprietate intelectuala si le mai declaram si in 205, nu credeti ca una (doua) din cele trei declaratii este inutila?

ANAF: Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala NU depun formularul 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit.

Sa inteleg atunci ca “venituri din alte surse” se refera la fostele conventii civile?

ANAF: Veniturile din alte surse care se declara in formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” sunt cele definite la art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si cuprind:

 • prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor, a^1) veniturile, cu exceptia celor obtinute ca urmare a unor contracte incheiate in baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinute de catre operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de statistici oficiale
 • castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare
 • venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale
 • venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial
 • venituri obtinute de persoana fizica in baza contractului de administrare incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata
 • veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
 • veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activitati independente si cap. VII – Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
 • bunurile si/sau serviciile primite de un participant la persoana juridica, acordate/furnizate de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia
 • suma platita unui participant la o persoana juridica, in folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la acesta, peste pretul pietei pentru astfel de bunuri ori servicii
 • distribuirea de titluri de participare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica
 • dobanda penalizatoare platita in conditiile nerespectarii termenului de plata a dividendelor distribuite participantilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal

 

In 2017 nu se mai depune declaratia 205 pentru veniturile din salarii aferente anului 2016, corect?

ANAF: Intr-adevar, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor sunt exceptati de la obligativitatea depunerii formularului 205 Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit (art.132 alin.(2) din Codul fiscal)

Am inteles deja acest aspect, ma refeream strict la aspectul mentinerii obligativitatii depunerii declaratiei pana pe 28.02.2017 sau daca aceasta depunere nu mai este obligatorie in 2017? Unele surse mentionau, avand in vedere prevederile articolului 1…

ANAF: Avand in vedere prevederile art.2 alin (1) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, ”formularele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si definitivarea impozitului anual.”

 

Aici gasesti mai multe informatii legate de restituirea taxelor,iar aici regasesti intrebarile si raspunsurile referitoare la impozitarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor.

Gestioneaza corect conturile de partener

Inainte sa validezi un document ai posibilitatea de a alege un alt cont de partener din cadrul sablonului.

Dupa ce ai adaugat datele in document trebuie sa apesi butonul NOTA CONTABILA.

1

Se va deschide o fereastra care va afisa nota contabila ce va fi generata in urma validarii. Aici ai posibilitatea de a alege un alt cont de partener pentru tipul de document pe care l-ai realizat.

2

ANAF a raspuns intrebarilor legate de scutirea de impozit a salariilor

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta cu tema: Scutirea de impozit a salariilor obtinute din desfasurarea activitatii de creare de programe pentru calculator.

Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare
 • detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata (sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta) eliberata de catre o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv activitatii de creare de programe pentru calculator
 • angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

Activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa in scopul realizarii unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializarii. Cum se interpreteaza acest punct, respectiv ce documente trebuie prezentate pentru justificare?

ANAF: Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului. Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului. Astfel, in vederea justificarii prestarii efective a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa (la ordinul comun nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator) in scopul realizarii unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializarii, intre alte documente justificative, se regasesc, copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca, comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator, balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

 

Crearea programelor pe calculator este o activitate complexa, care nu cuprinde doar scrierea codului propriu-zis. In ordin exista conditia pentru a beneficia de aceasta scutire: “presteaza efectiv activitati de creare de programe pentru calculator”. Activitatile la care face referire legea includ si analiza, instalarea, implementarea la client, intretinerea programelor si celelalte activitati inerente dezvoltarii de software ? Deoarece ar fi greu, daca nu chiar imposibil sa separam toate aceste elemente.

ANAF: Activitatile pentru care angajatii pot beneficia de scutire de impozit pe veniturile din salarii obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator sunt prevazute in anexa la Ordinul comun nr. 872/5932/2284/2903/2016. In sensul prestarii efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa la ordin, in dosarul cu documentele justificative trebuie sa existe, printre alte documente justificative obligatorii, si comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator. Pentru incadrarea unei anumite activitati conexe desfasurate in “activitati de creare de programe pentru calculator” va sugeram sa va adresati Ministerului Comunicatiilor si Pentru Societatea Informationala.

 

1. Ce defineste termenul “programe pentru calculator”? Domeniul meu de activitate implica dezvoltarea de aplicatii software ce ruleaza pe sisteme integrate. In ce categorie ma incadrez?
2. Cei care dezvolteaza programe software al caror scop este testarea aplicatiei software de baza in ce categorie sunt incadrati?
3. Mentenanta unui program software aflat deja pe piata implica uneori chiar schimbarea logicii unor parti din acel soft si implica (intr-o mai mica masura) crearea de software, diferit de cel original, prin modificarea acestuia. Cei care fac asta, in ce categorie se afla?

ANAF: Activitatea de creatie de programe pentru calculator reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice, in scopul realizarii unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializarii. Ocupatiile specifice activitatilor de creatie de programe pentru calculator sunt mentionate in anexa din Ordinul comun nr.872/5932/2284/2903/2016. Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii constituie responsabilitatea angajatorului.Pentru incadrarea unei anumite activitati conexe desfasurate in “activitati de creare de programe pentru calculator” va sugeram sa va adresati Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

 

Pornind de la sintagma “presteaza efectiv activitati de creare de programe pentru calculator” va rog sa ne mentionati daca sunt necesare / solicitate si alte documente, in afara de fisa postului, care sa dovedeasca faptul ca salariatul care beneficiat de deducere, a lucrat doar la dezvoltarea de programe.

ANAF: Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, conform ocupatiilor prevazute in anexa, sunt:
a) actul constitutiv, in cazul operatorilor economici
b) organigrama angajatorului
c) fisa postului
d) copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diploma, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene
e) copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca
f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art.60 pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator
h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator

Scutirea de impozit in functie de tipul de companie

Companiile nou infiintate pot beneficia de scutirea de impozit pentru angajatii sai?

ANAF: Potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Ordinul nr.872/5932/2284/2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, care intra in vigoare de la data de 1 februarie 2017, societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazute la alin. (1), sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. d) ,respectiv “angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator”, pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator.
Prin urmare, pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal si angajatii societatilor care se infiinteaza in cursul anului fiscal, dupa data de 1 februarie 2017, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare
 • detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv activitatii de creare de programe pentru calculator

Angajatii societatilor infiintate pana la data de 1 februarie 2017, pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, astfel:

 • daca indeplinesc, pana la data de 1 februarie 2017,cumulativ conditiile prevazute la art.1 alin.(1) din Ordinul nr.217/4.172/1.348/835/2015
 • daca indeplinesc, dupa data de 1 februarie 2017,cumulativ conditiile prevazute la art.1 alin.(1) din Ordinul nr.872/5932/2284/2903/2016

 

1) Pot fi angajatori si PFA/II etc. sau numai societati, intrucat art. 1 se refera la operatori economici (care pot fi atat persoane juridice, cat si persoane fizice), iar celelalte prevederi se refera la societati si act constitutiv ca si document justificativ
2) Comercializarea produsului/componentei cuprinde si vanzarea de licente

ANAF: Inginerii de sistem si administratorii de retea care se ocupa de infrastructura IT dintr-o firma care produce/vinde software, intra in categoria de scutiti de impozit chiar daca ei nu produc propriuzis software ci numai il implementeaza, testeaza si asigura buna functionare infrastructurii pe care se creaza software? In anexa cu “ocupatiile specifice” pe langa alte posturi, este trecut si cel de “Inginer de sistem in informatica” ori un inginer de sistem in infoematica nu creaza software pentru vanzare, el ii asista in domeniul IT pe ceilalti, creaza strategii informatice. Nu are in fisa postului ca el “creaza software”. Nici el nici administratorul bazelor de date. Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii constituie responsabilitatea angajatorului.Pentru incadrarea unei anumite activitati conexe desfasurate in activitati de creare de programe pentru calculator va sugeram sa va adresati Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala.

 

Companiile romanesti care fac dezvoltare de programe pentru calculator si inregistreaza venituri din prestari servicii (nu vand efectiv programul, ci de exemplu: il utilizeaza pentru a obtine venituri din reclama sau programul este de fapt o platforma si veniturile se obtin din volumul tranzactiilor de pe aceea platforma) se pot califica pentru scutirea de la plata impozitului pe salarii?

ANAF: In situatia in care companiile romanesti inregistreaza venituri din utilizarea programelor pentru calculator consideram ca acestia NU ar putea beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor, dar va sugeram sa va adresati Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala sau sa transmiteti mai multe detalii compleand FORMULARUL PENTRU ASISTENTA PRIN EMAIL, pe care il gasiti accesand acest link

Aici gasesti raspunsurile din domeniul stabilirea rezidentei fiscale, iar aici gasesti raspunsurile din domeniul stabilirea rezidentei fiscale.

 

Opteaza sa lucrezi corect atunci cand folosesti note contabile!

Pentru imbunatatirea timpului de incarcare a listei de note contabile exista urmatoarea optiune, disponibila in meniul CONFIGURARI/Preferinte utilizator:

NC1

Numar zile afisare date

Daca accesezi aceasta optiune, la deschiderea listei de note contabile raman vizibile numai inregistrarile cuprinse in perioada de zile setata. Aceasta perioada se va calcula pornind de la data curenta, la care se vor adauga zilele anterioare acesteia.