ANAF a raspuns intrebarilor legate de Formularul 200

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta cu tema Depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania de catre persoanele care au realizat veniturile din cedarea folosintei bunurilor in anul 2016 (Formularul 200).

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

Care este termenul maxim pana la care institutia dumneavoastra poate emite decizia de regularizare pentru veniturile anului anterior stabilite prin declaratia 200, de la data depunerii acesteia? Legea specifica faptul ca respectiva decizie se poate plati in 60 zile de la primire, insa nu specifica in termen de trimitere.

ANAF: Emiterea deciziilor de impunere anuale, pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii existente in evidenta fiscala, se face de organul fiscal, pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea

 

Pentru un contract de inchiriere in valuta care a fost reziliat in luna mai 2016 si au fost recalculate obligatile de plata pe anul 2016 mai este necesara depunerea formularului 200? Avand in vedere instructiunile declaratiei-pct 3.2.4 b) si referirea la art 121 alin 9 din codul fiscal?

ANAF: Stimata doamna, aveti dreptate. In situatia descrisa de dvs. tinand cont de reglementarea potrivit careia in cazul rezilierii contractului incheiat in valuta, venitul anual se stabileste la cursul valutar din ziua precedenta in care se face impunerea, nu mai aveti obligatia depuneri formularului 200. Din pacate raspunsul la solicitarea dvs. din sesiunea precedenta a fost eronat. Cu aceasta ocazie, dorim sa va multumim pentru ca ati sesizat eroarea.

 

O persoana fizica romana, nerezidenta in Romania ( domiciliata in Italia), care obtine venituri din chirii din Romania,ce declaratii trebuie sa depuna si ce obligatii are fata de statul roman ?

ANAF: Persoana fizica romana, rezidenta sau nerezidenta , care obtine venituri din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania are obligatia sa declare si sa plateasca impozit pe venit precum si contributia de asiigurari sociale de sanatate aferente venitului obtinu. Declararea venitului anual din chirii se face prin completarea si depunerea formularului 200 ( cu exceptiile prevazute de lege) direct sau printr-un impuiternicit. Plata impozitului pe venit precum si a contributiei de asiigurari sociale de sanatate se face in baza deciziei emise de organul fiscal.
Persoanele fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala si maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile realizate. Pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea depun la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, formularul 603 “Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”, insotita de documente justificative, astfel cum sunt prevazute la pct.5 din Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.3697/2016. Mai multe detalii se regasesc in Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor ce poate fi accesal la acest link

Aici regasesti raspunsurile referitoare la regimul special pentru agricultori, iar aici gasesti sesiunea legata de stabilirea rezidentei fiscale.

 

CIEL Cloud – realizeaza cu succes conectivitatea cu CIEL V7!

Venim in intampinarea dorintelor tale cu un tutorial video in care iti explicam pas cu pas cum sa realizezi cu succes conectivitatea aplicatiei CIEL Cloud cu solutia software CIEL V7.

Prin CIEL Cloud poti factura de oriunde, beneficiind de toate facilitatile pe care ti le punem la dispozitie.

In plus, toate procesele de baza ale unei afaceri sunt grupate in cadrul unui sistem coerent, pe care il poti accesa rapid oriunde te afli.

Urmareste tutorialul aici!

ANAF a raspuns intrebarilor legate de formularul 200

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta in cadrul careia a raspuns intrebarilor legate de Declaratia privind veniturile realizate din Romania (formularul 200).

 

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

Se mai poate depune aceasta declaratie la ghiseu sau doar online cu semnatura digitala?

ANAF: Declaratia 200 se depune:

 • in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire
 • sau prin intermediul Spatiului privat virtual fara a fi nevoie de semnatura digitala.

Platile din cursul anului 2016 pt CAS si CASS cum le consideram, deductibile sau nedeductibile? Am inteles ca nu se mai trec in D200, dar nu stiu daca le consideram deductibile sau nu.

ANAF: In formularul 200 la rd.2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contributii sociale obligatorii se completeaza cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii, care indeplinesc conditiile generale pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora, potrivit Codului fiscal. Nu se cuprind cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii platite in cursul anului, intrucat deductibilitatea acestora se acoda de catre organul fiscal competent care are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal. Deci contributiile sociale sunt deductibile, dar acordarea deductibilitatii se face de catre organul fiscal

 

Cand apare registrul de evidenta fiscala, cel mult pomenit? Cel dupa care ar trebui sa completam decl 200?

ANAF: Registrul de evidenta fiscala urmeaza sa fie aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Pana atunci pentru completarea D200 se vor folosi datele din registrul de incasari si plati.

 

Pentru contractele de inchiriere in valuta se depune declaratia 200? La ce curs calculez chiria incasata? Folosesc cursul de la data incasarii? Dar contractele de inchiriere in lei?

ANAF: Potrivit pct.20.(5) din Hotararea Guvernului nr.1/2016 dat in aplicarea art.84 din Codul fiscal, in situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere. Nu au obligatia depunerii formularului 200 contribuabili persoane fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final. Insa aceste persoane fizice au obligatia depunerii formularului 200 in situatia in care declaratia de venit estimat a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii.

 

Care este termenul de depunere al declaratiei 200 pentru anul 2016?

ANAF: Declaratia 200 aferenta anului 2016 se poate depune pana la data 25 mai 2017, inclusiv.

 

Cum gestionezi eficient Formularul 200 in functie de domeniul de activitate

Pentru un cabinet de avocat -contributiile de asigurari sociale 10% platite la Barou se scad din cheltuielile deductibile declarate in D200? Cheltuielile de sanatate platite anticipat, precum si cele provenite din regularizarile anuale se scad din cheltuielile deductibile declarate la rd 2 cheltuieli deductibile?

ANAF: La calculul venitului net anual din venitul brut sunt deductibile si contributiile la fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, efectuate potrivit prevederilor Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. In vederea acordarii deductibilitatiicontributiilor la fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, efectuate potrivit legii, la calculul venitului net anual realizat din activitatea respectiva, justificarea se efectueaza pe baza de documente, iar deducerea se acorda in cursul anului in care a fost efectuata plata. In ceea ce priveste contributia de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii.

 

Pentru veniturile din jocuri de noroc, obtinute de la un singur organizator de jocuri de noroc, avand mai multe extrageri, cum completez formularul 200, cumuleze castigul sau completez cate o anexa la formularul 200 cu fiecare castig obtinut la fiecare extragere?

ANAF: Potrivit Instructiunilor privind completarea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker, se declara prin inscrierea fiecarui venit brut primit de la un organizator de jocuri de noroc sau platitor de venituri din jocuri de noroc. Ca urmare, veti completa, corespunzator numarului de venituri brute obtinute, cap. II “Date privind privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit”, in formularul “Anexa nr. … la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”. Toate “Anexele”, corespunzatoare numarului de venituri brute obtinute se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

 

Pentru un contract de inchiriere in valuta care a fost reziliat in luna mai 2016 si au fost recalculate obligatile de plata pe anul 2016 mai este necesara depunerea formularului 200?

ANAF: In situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta , chiar daca au fost recalculate platile anticipate, sunteti obligata sa depuneti declaratia 200 deoarece determinarea venitului brut anual sumele incasate drept chirie in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere, diferit fata de cel al stabilirii platilor anticipate.

 

Pentru prestare de servicii pentru o companie din UE, servicii prestate in Romania ( in baza contractului intre PFA si firma din UE), se considera venituri din Romania (D200) sau din strainatate (D201) ? Incasarea se face din strainatate, dar serviciul se presteaza in Romania.

ANAF: Pentru veniturile realizate DIN Romania se depune formulaul 200. Informatiile furnizate de dvs. nu sunt suficiente pentru a va formula raspuns clar. Sunt necesare detalii privind categoria de venit obtinuta din presatrea de servicii catre o firma din UE. Impozitarea veniturilor obtinute DIN strainatate se face in conformitate cu prevederile Codului fiscal in coroborare cu prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata cu statul respectiv. Pentru a primi un raspuns va recomandam sa transmiteti un e-mail, utilizand formularul de asistenta existent pe site-ul ANAF, in sectiunea “Formular de contact” pe cAre il gasiti la acest link, in care sa furnizati mai multe informatii.

 

Pentru un PFA cu norma de venit, care nu depune in mod normal formularul 200, care vrea sa redirectioneze 2% din impozit unei asociatii, ce se completeaza la capitolul II? Se poate lasa necompletat?

ANAF: Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente, impusi pe baza de norma de venit, care nu au obligatia depunerii declaratiei si care opteaza pentru virarea unei sume in contul entitatilor nonprofit sau al unitatilor de cult completeaza, in formularul 200, la Capitolul II DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT, doar sectiunea A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA. De asemenea, in formularul 200, se completeaza Capitolul III DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CASTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL.

 

La venitul brut precum si la cheltuieli se trec in declaratia 200 sumele din registrul de incasari si plati cu tot cu TVA sau fara TVA (avand in vedere ca in registru de incasari si plati se trec sumele inclusiv TVA)?

ANAF: In cazul in care sunteti persoana fizica platitoare de TVA, la stabilirea impozitului pe venit, se va lua in calcul venitul net care reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, exclusiv TVA. Daca sunteti persoana fizica neplatitoare de TVA, se vor lua in calcul venitul brut si cheltuielile deductibile inclusiv T.V.A.

 

Venitul net la o intreprindere individuala cu activitate de comert este influentat de catre stocul de la sfarsitul anului?

ANAF: Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate sunt prevazute la art. 68 din Codul fiscal. “Stocul de la sfarsitul anului” nu influenteaza venitul net care se inscrie in D200.

 

Am lansat CIEL Conta Standard si Professional V7 versiunea 7.56.1!

Ce este nou in CIEL Conta Standard si Professional V7 versiunea 7.56.1!

 • S-a adaugat coloana Partener Judet la exportul notelor contabile din CIEL Gestiune V7

Defecte rezolvate

 • La exportul notelor contabile din CIEL Gestiune V7 se preia si judetul partenerului
 • S-a remediat perioada de asteptare pentru INCHIDEREA DE LUNA
 • La listarea rapoartelor: Stoc articole, Vechime Stocuri si Stocuri rezervate nu se mai primeste mesaj de eroare
 • S-au eliminat campurile Data Inregistrare de pe Factura de Cumparare UE si de pe Factura Externa – DVI

Pasi pentru utilizarea corecta a versiunii 7.56.0

Pasii pentru utilizarea corecta a versiunii 7.56.0 la transferul notelor din CIEL Gestiune V7 in CIEL Contabilitate V7 sunt urmatorii:

 1.  Accesezi meniul Utilitare import -> Import date
 2. La tip import selectezi note contabile
 3. Selectezi fisierul
 4. Debifezi Partener – Judet
 5. Selectezi butonul Inainte
 6. Selectezi butonul Importa

versiunea 7.56

Am lansat CIEL V7 versiunea 7.56.0!

Ce este nou in CIEL Conta V7 Standard si Professional versiunea 7.56.0 Aprilie 2017:

 •   S-a actualizat formularul D100
 •   S-a adaugat coloana Partener Judet la importul notelor pentru preluarea judetului in Declaratia D394