Am lansat CIEL Salarii versiunea 2.79.1 August 2017!

Ce este nou in CIEL Salarii Standard si Professional versiunea 2.79.1:

 • Am actualizat declaratia D112
 • Am adaugat formula 200 ”Ucenic sau student/scutit CAS CASS”

Prin introducerea acestei formule cu valoarea 1, in fisa unui salariat ce are norma de lucru partiala si un salariu mai mic decat salariul mimim pe economie, calculul CAS si CASS angajator se va face la nivelul salariului tarifar. In cazul in care se introduce formula cu valoarea 0, calculul contributiilor amintite anterior se va efectua la nivelul salariului minim pe economie.

 

Avand in vedere posibila optimizare a PDF-ului emis de catre ANAF, mentionam ca este posibil ca in luna septembrie sa lansam o noua versiune.

ANAF a raspuns intrebarilor legate de contributiile sociale

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online cu tema: Calculul contributiilor sociale în contextul prevederilor Ordonantei Guvernului nr.4/2017.

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

 

In situatia in care un angajat intra sau iese din activitate in cursul lunii sau este in concediu medical, iar venitul este sub salariul minim cum se calculeaza contributiile? Proportional cu zilele lucrate? Dar daca este in CM?

ANAF: Da calculul se face proportional cu zilele lucrate. In situatia in care angajatul incepe activitatea, sau inceteaza raporturile de serviciu in cursul lunii, deci lucreaza mai putine zile decat numarul zilelor lucratoare din luna respectiva, contributiile sociale se datoreaza la castigul realizat daca acesta este egal, sau mai mare, decat salariul minim brut pe tara in vigoare in luna respectiva corespunzator numarului zilelor lucrate. Daca acest castig este mai mic, atunci contributiile se calculeaza la salariul minim brut pe tara in vigoare in luna respectiva corespunzator numarului zilelor lucrate

 

Avem un angajat cu norma intreaga care lucreaza in alta unitate pana in data de 20, din data de 10 se angajeaza in alta unitate cu jumatate de norma; cum se vor calcula contributiile?

ANAF: Intrucat informatiile prezentate nu sunt clare pentru a va formula un raspuns, este necesar sa ne transmiteti mai multe detalii cu privire la situatia expusa. sau sa transmiteti solicitarea pe formularul de contact la acest link.

 

In situatia unui angajat cu timp partial, dar care are contracte de munca la mai multi angajatori, iar venitul total depaseste 1450 lei, cum se procedeaza? E clar ca se va calcula venit realizat = baza calcul la fiecare angajator, dar pe baza caror documente? Va da salariatul o declaratie pe proprie raspundere privind venitul realizat? Sau care va fi procedura pe baza caruia fiecare angajator va calcula corect?

ANAF: Procedura de aplicare a prevederilor art.140 alin.(3) lit e) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Acest ordin este in curs de aprobare si urmeaza sa apara in curand in Monitorul Oficial.

 

ART. 140 – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevazute la art. 136 lit. c) : (4) In aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (3) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (3) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Cand se emite ordinul ministrului finantelor publice?

ANAF: Acest ordin este in curs de aprobare si urmeaza sa apara in curand in Monitorul Oficial.

 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica persoanelor prevazute la art. 136 lit. c), pe perioada in care salariatii acestora se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare
 • sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani
 • sunt persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi
 • daca avem o persoana cu dizabilitati ce are drept de munca 4h/zi,dar este angajata cu 2h/zi se excepteaza de la plata majoarata a CAS si CASS?

ANAF: In situatia descrisa de dvs., cu conditiia prezentarii documentelor justificative de catre persoana fizica cu dizabilitati, prevederile art. I pct.1 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu se aplica.

 

Informatii punctuale despre contributii sociale – cazul salariatului

Pentru un angajat pe perioada determinata 5 zile cu un salariu brut 570 lei cum se calculeaza contributiile?

ANAF: In situatia in care persoana fizica are incheiat numai un contract individual de munca, obtinand un castig lunar al carui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe tara, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ. Calculul contributiilor sociale nu este influientat de perioada determinata sau nedeterminata pentru care este incheiat contractul de munca.

 

Conform OG 4/2017 art 140 alin 3 unde sunt exceptiile – un salariat cu timp partial de 2 h/zi, dar realizeaza venituri in cursul lunii in baza a doua, sau mai multe contracte, si baza lunara cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara, cum se calculeaza in D 112 modificata si actualizata la 28.08.2017;  deoarece retinerile in cazul acesta pentru CAS si CASS angajator se fac la un salariu de baza de minim 1450 si nu se tine cont de exceptie.

ANAF: Daca un salariat incadreat cu timp partial realizeaza venituri in cursul lunii in baza a doua sau mai multe contracte si baza lunara cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara, contributiile se calculeaza de fiecare angajator la castigul realizat. Daca la completarea formularului D112 nu se permite acest lucru vom transmite colegilor de la IT sa reanalizeze corelatiile din cadrul D 112.

 

Daca un salariat are un singur contract cu timp partial, 4 ore, si un salariu de 750 lei, contributiile se calculeaza la salariul minim?

ANAF: Da. Contributiile se calculeaza la salariul minim.

 

Ce se intampla cu acele contracte incheiate cu salariul brut de 1450 lei, norma de 8 ore/zi, care din diverse motive (inactivitate temporara, absenteism nemotivat, invoiri, concedii fara salariu) nu indeplinesc norma lunara (din 20 zile lucratoare, salariatul lucreaza efectiv 15 zile) si astfel au salariul sub 1450 lei dar peste minimul pe economie raportat la numarul de zile lucrate (nu lucratoare) din luna? Se vor plati contributii majorate pentru aceste situatii?

ANAF: E ca si cum nu am plati salariatul pentru ca nu a muncit, dar am plati contributii la stat pentru o perioada.

 

Absentele nemotivate ale unui angajat cu venit sub 1450, se scad la calcului CAS si CASS angajator? Proportionalitatea cu zilele lucrate se face si in cazul absentelor nemotivate?

ANAF: In cazul unui angajat care are venitul lunar brut sub 1450 lei, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale si de sanatate datorate de angajatori este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.
Contractul de munca, potrivit prevederilor Codului muncii nu este suspendat in zilele in care angajatul a lipsit nemotivat, prin urmare la determinarea contributiilor sociale se va lua in calcul salariul minim brut in vigoare in luna respectiva. Dar potrivit art 51 alin (2) din Codul Muncii, Contractul individual de munca POATE fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

 

Salariat cu norma de 2h/zi,salariu 400 lei /luna se angajeaza cu data de 30.08.2017,fiind singurul venit salarial.Pentru luna august se plateste CAS si CASS angajator la salariu minim (1450 lei),sau proportional cu zilele lucrate(1450 lei /22 zile lucratoare * 2 zile lucrate=132 lei)?

ANAF: Contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste la salariul minim brut pe tara in vigoare in luna in care se datoreaza, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ. In exemplul dvs calculul este corect , pentru luna august contributiile sociale se datoreaza doar pentru 132 lei, venit aferent celor 2 zile lucrate.

Intrebarile si raspunsurile referitoare la plafonul platilor in numerar le poti vizualiza aici, iar aici gasesti raspunsurile din domeniul stabilirea rezidentei fiscale.

10 intrebari frecvente despre impozitul specific

ANAF a publicat o lista cu 10 raspunsuri la cele mai frecvente intrebari cu privire la impozitul specific. Descopera mai jos care sunt domeniile de interes pentru contribuabili:

1. Un contribuabil care la data de 31.12.2016 a obtinut venituri cuprinse intre 100.001 – 500.000 euro, este in prezent platitor de impozit pe profit si impozit specific. La data de 31.07.2017, depaseste plafonul de 500.000 euro. Care sunt obligatiile declarative si de plata ale contribuabilului in aceste conditii?

ANAF: Prin Legea nr. 177/2017 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-au adus modificari in ceea ce priveste dispozitiile art. 47 din Codul fiscal, fiind introdus un nou punct la art. I din ordonanta, punctul 2^1, dupa cum urmeaza:

 • 2^1. La articolul 47, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  «(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati. Prevederile prezentului titlu prevaleaza fata de prevederile Legii nr. 170/2016.»
  De asemenea, s-au adus modificari in ceea ce priveste dispozitiile art. 48 din Codul fiscal, fiind introdus un nou punct la art. I din ordonanta, punctul 3^1, dupa cum urmeaza:
 • 3^1. La articolul 48, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
  «(8) Persoanele juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, inclusiv. Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin exceptie de la prevederile art. 41 si 42, pana la acest termen se calculeaza, se declara si se plateste impozitul specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – sfarsitul lunii intrarii in vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activitati aferent acestei perioade se determina prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 – sfarsitul lunii intrarii in vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activitati se aplica si celelalte reguli prevazute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determina luand in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate in aceasta perioada, iar rezultatul fiscal se ajusteaza corespunzator acestei perioade.»”

Intrucat in cazul vizat, contribuabilul a obtinut venituri cuprinse intre 100.001 – 500.000 euro la sfarsitul anului 2016, intra in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu 1 august 2017.
In acelasi timp, art. 52 din Codul fiscal reglementeaza regulile de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii in cursul anului, rezultand, potrivit alin. (1), ca daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita. Astfel, in functie de nivelul veniturilor inregistrate ulterior intrarii in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor (in cazul prezentat, nivelul veniturilor inregistrate incepand cu data de 1 august 2017), contribuabilul iese din acest sistem de impunere.
2. Un contribuabil care la data de 31.12.2016 a obtinut venituri cuprinse intre 100.001 – 500.000 euro, este in prezent platitor de impozit pe profit si impozit specific. La data de 30.06.2017, depaseste plafonul de 500.000 euro. Care sunt obligatiile declarative si de plata ale contribuabilului in aceste conditii?

ANAF: Din punct de vedere al regimului fiscal, situatia este similara cu cea de la intrebarea nr. 1.
3. O persoana juridica platitoare de impozit specific care la data de 31.12.2016 a realizat venituri cuprinse intre 100.001 – 500.000 euro, intra in inactivitate temporara incepand cu data de 01.06.2017. Persoana juridica este obligata sa treaca la impozitul pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 01.08.2017 potrivit prevederilor art. I, pct. 4, alin. (8) din Legea nr. 177/2017 sau aplica prevederile de la art. 7, alin. (3) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati si ramane platitoare de impozit specific?

ANAF: Fata de cele mentionate pentru intrebarea nr. 1, adaugam ca potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 170/2016, ”in cazul in care, in cursul unui an, un contribuabil intra in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz, acesta ramane in sistemul de impunere reglementat de prezenta lege si nu mai datoreaza impozitul specific incepand cu semestrul urmator. In cazul in care perioada de inactivitate inceteaza in cursul anului, contribuabilul datoreaza impozitul specific incepand cu semestrul urmator celui in care inceteaza perioada de inactivitate”.
Totodata insa, conform dispozitiilor alin. (8) al art. 48 din Codul fiscal, persoanele juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, inclusiv.
Astfel, contribuabilului ii sunt aplicabile prevederile titlului III – ”Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” din Codul fiscal, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acestor noi prevederi, respectiv cu data de 1 august 2017.
4. In cazul unei societati care intra sub incidenta Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati, respectiv coduri C.A.E.N. 5610 -,,restaurante,, si 5510 -,,hoteluri si alte facilitati de cazare similare, care la data de 31.12.2016 a realizat venituri sub 500.000 euro si care a ramas platitoare de impozit pe profit ca urmare a majorarii capitalului social la valoarea de 45.000 lei, de la data de 01.08.2017 ramane platitoare de impozit pe profit si impozit specific sau va fi platitoare de impozit pe venitul microintreprinderii?

ANAF: In cazul indeplinirii conditiei de la art. 48 alin. (8) din Codul fiscal, ca urmare a noilor modificari legislative, contribuabilul intra in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu 1 august 2017, avand posibilitatea de a exercita ulterior optiunea privind aplicarea prevederilor titlului II – ”Impozitul pe profit” din Codul fiscal.
5. O societate a devenit platitoare de impozit specific unor activitati incepand cu data de 01.01.2017 si este si platitoare de impozit pe profit, avand in vedere ca realizeaza si alte tipuri de venituri iar la data de 31.07.2017 depaseste plafonul de 500.000 euro. Avand in vedere Legea 177/2017, contribuabilul trebuie sa iasa din sistemul de plata a impozitului specific incepand cu data de 01.08.2017, intrucat la data de 31.12.2016 veniturile realizate se incadrau intre 100.001 – 500.000 euro si sa treaca la impozitul pe venitul microintreprinderilor? Intrucat in luna iulie 2017, contribuabilul a depasit plafonul de 500.000 euro venituri, mai este necesara schimbarea vectorului fiscal, in sensul inregistrarii ca platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor incepand cu data de 01.08.2017 si totodata iesirea din acest sistem incepand cu aceeasi data, dat fiind faptul ca a depasit plafonul de venituri de 500.000 euro in luna iulie 2017? Din punct de vedere al impozitului pe profit, anul 2017 trebuie impartit in doua perioade fiscale, 01.01.2017-31.07.2017 si 01.08.2017-31.12.2017, avand in vedere ca in vectorul fiscal, contribuabilul a fost inregistrat ca platitor de impozit pe profit de la 01.01.2017, sau va fi o singura perioada fiscala 01.01.2017-31.12.2017 (in care include alte venituri care nu erau in sfera impozitului specific pana la data de 31.07.2017 si toate veniturile din perioada 01.08.2017- 31.12.2017)? Avand in vedere art. 52, alin. (3 ) si (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru calculul impozitului pe profit se vor lua in considerare doar veniturile si cheltuielile incepand cu luna august, intrucat pana la data de 31.07.2017 contribuabilul era platitor de impozit specific?

ANAF: Fata de cele mentionate pentru intrebarea nr. 1, adaugam ca pentru perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017 contribuabilul are obligatia calcularii si declararii impozitului specific (calculat prin impartirea impozitului specific anual la 365 zile si inmultirea cu numarul de zile din acest interval de timp) si a impozitului pe profit (calculat prin luarea in considerare a veniturilor si cheltuielilor aferente perioadei in cauza si respectiv, a activitatilor pentru care se aplica acest regim de impunere).

6. In cazul unei societati care este platitoare de impozit pe profit si impozit specific, calculul gradului de indatorare se va face proportional cu modul de calcul al celor doua impozite mentionate mai sus (adica in formula ar trebui alocate rational cat reprezinta capitalurile proprii aferente unui impozit si respectiv celuilalt si la fel si capitalurile imprumutate) iar in cazul cheltuielilor nedeductibile avute in vedere la calculul impozitelor si acestea trebuie separate pentru fiecare calcul in parte al fiecarui impozit pe baza unui rationament?

ANAF: In ipoteza in care contribuabilul platitor de impozit specific unor activitati realizeaza si alte venituri pentru care datoreaza impozit pe profit, respectiv are obligatia de a determina si plati concomitent cele doua impozite, acesta trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare activitatilor vizate. Spre exemplu, la determinarea impozitului pe profit, conform titlului II din Codul fiscal, se au in vedere veniturile si cheltuielile aferente activitatilor desfasurate in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 din Legea nr. 170/2016. Modalitatea de deducere a acestor cheltuieli la calculul rezultatului fiscal este cea reglementata de Codul fiscal, potrivit regulilor generale de la titlul II – ”Impozitul pe profit”, corespunzator activitatilor pentru care se datoreaza impozit pe profit. Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal se utilizeaza o metoda rationala de alocare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sau prin repartizarea proportional cu ponderea veniturilor obtinute din activitatile vizate in veniturile totale realizate de contribuabil.
Potrivit regulii generale instituite la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, gradul de indatorare se calculeaza, ca raport intre media capitalului imprumutat cu termen de rambursare peste un an si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.
Astfel, in vederea determinarii valorii gradului de indatorare se utilizeaza formula de mai sus, ce va fi luata in calcul la stabilirea cheltuielilor deductibile corespunzatoare activitatilor pentru care se datoreaza impozit pe profit.

7. O societate comerciala cu venituri cuprinse intre 100.001-500.000 euro la 31.12.2016, si cu capital social mai mare de 45.000 lei la 31.12.2016 devine platitoare de impozit specific si impozit pe profit incepand cu data de 01.01.2017. Cu data de 01.08.2017, conform Legii 177/2017 aceasta trece la impozitul pe venitul microintreprinderilor, dar intrucat are capitalul social mai mare de 45.000 lei, intentioneaza sa opteze din nou pentru impozit pe profit. Legea 170/2016 nu prevede in acest caz data de la care va deveni si platitor de impozit specific, societatea comerciala considera ca pana la 31.12.2017 va plati doar impozit pe profit, urmand ca incepand cu 01.01.2018 sa plateasca impozit specific.

ANAF: Fata de cele mentionate pentru intrebarea nr. 4, adaugam ca potrivit art. 3 din Legea nr. 170/2016, indeplinirea conditiilor de platitor de impozit specific unor activitati se verifica la data de 31 decembrie a anului precedent si drept urmare, in masura in care la data de 31 decembrie 2017 contribuabilul respectiv -platitor de impozit pe profit, prin optiune- indeplineste aceste conditii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 devine si platitor de impozit specific.

8. In situatia in care in documentele de autorizare nu este specificat caracterul sezonier al activitatii, (de ex. terasele care functioneaza pe perioada verii) se poate face o recalculare a impozitului specific in conformitate cu prevederile art.5, alin. (5) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati si art. 5 din Ordinul nr. 264/464/2017 din 14 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati pentru aprobarea, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati?

ANAF: Potrivit art. 5 alin. (2) din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului si ministrului finantelor publice, pentru structurile de primire turistice cu functiune de cazare si alimentatie publica de pe litoralul romanesc, clasificate, potrivit legii, ca desfasurand activitate sezoniera, impozitul specific aferent perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a desfasurat activitate se determina prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei din anul calendaristic in care contribuabilul a desfasurat activitatea, perioada mentionata in certificatul de clasificare/autorizatia de functionare. Activitatea turistica sezoniera este definita astfel de Normele metodologice ale Legii nr. 170/2016 doar pentru zona de litoral, iar pentru restul teritoriului national se considera ca activitatea turistica se desfasoara 365 zile/an. In ceea ce priveste recalcularea impozitului specific reglementata la alin. (5) al art. 5 din Legea nr. 170/2016, evidentiem ca aceasta vizeaza situatia in care intervin modificari datorate inceperii/incetarii unei activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 sau intervine modificarea suprafetelor aferente desfasurarii fiecarei activitati.

La alin. (1) al art. 5 din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului si ministrului finantelor publice, s-a prevazut ca in aplicarea art. 5 alin. (5) din lege, prin inceperea/incetarea unei activitati se intelege inceperea/incetarea exploatarii economice a unei structuri de primire turistice sau unitati de alimentatie publica de tip restaurant, bar sau a unei parti a acesteia. Inchiderea structurii/unitatii si predarea certificatului de clasificare in vederea radierii, dupa caz, se considera incetarea exploatarii unei structuri de primire turistice cu functiune de cazare, de alimentatie publica sau a unei unitati de alimentatie publica de catre un contribuabil. Modificarea suprafetei/numarului locurilor de cazare se realizeaza in urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea: inchiderea activitatii unei terase pe timpul iernii, inchiderea activitatii unui bar in extrasezon, scoaterea din circuitul turistic a unui numar de camere, introducerea de camere in circuitul turistic prin modificarea anexei la certificatul de clasificare sau a autorizatiei de functionare.

Actul normativ indicat la paragraful precedent, statueaza la alin. (3) de la art. 5 ca prevederile alin. (1) se aplica si in cazul incetarii voluntare temporare a exploatarii structurii de primire turistice sau a unitatii de alimentatie publica, caz in care operatorul structurii de primire turistice/alimentatie publica solicita autoritatii centrale pentru turism/autoritatii care a emis certificatul de clasificare/autorizatia de functionare suspendarea certificatului de clasificare/autorizatiei de functionare pentru o perioada determinata. Suspendarea certificatului de clasificare/autorizatiei de functionare va inceta, fara nicio notificare, la data precizata in cererea de suspendare, in perioada de valabilitate a acestuia/acesteia. Valabilitatea certificatului de clasificare/autorizatiei de functionare nu se va prelungi cu perioada de suspendare temporara a activitatii.
Avand in vedere acest cadru legal, precum si faptul ca nu au fost prezentate elemente care sa sustina ideea ca situatia este de natura celor astfel reglementate, recalcularea impozitului specific nu poate fi luata in calcul.

9. O societate comerciala desfasoara activitate specifica codurilor CAEN 5510 si 5610 (complex hotelier). La 31.12.2016, veniturile realizate au fost sub 500.000 euro. Pentru toata activitatea are in derulare un contract de asociere in participatiune cu o persoana fizica. Ce tip de impozit datoreaza societatea comerciala pentru perioada 01.01.2017-31.07.2017? Avand in vedere ca pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu era reglementat tratamentul fiscal a veniturilor realizate ca urmare a unei asocieri in participatiune, in cazul in care se desfasoara activitati supuse impozitului specific, ce tip de impozit va plati contribuabillul pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a acestui act normativ?

ANAF: In ceea ce priveste contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 170/2016, s-a indicat la alin. (6) al art. 6 din acelasi act normativ ca acestia determina impozitul specific potrivit formulei stabilite in anexa nr. 3. Veniturile obtinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de inchiriere sau asociere catre/cu alte societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi supuse impozitarii conform art. 10 alin. (2).
Potrivit definitiei redate la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 170/2016, complexul hotelier reprezinta structura de primire turistica cu functiuni de cazare care pentru obtinerea certificatului de clasificare include in perimetrul ei alte activitati, dar cel putin una clasificata ca impusa aferenta codurilor CAEN 5610 si/sau 5630, si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt exploatate de aceeasi persoana juridica romana
 • inregistreaza distinct in evidenta contabila operatiunile efectuate
 • nu include activitatile aferente codurilor CAEN 5621 si 5629

Astfel, pentru a fi considerat complex hotelier in sensul Legii nr. 170/2016, structura de primire turistica cu functiuni de cazare trebuie sa indeplineasca anumite conditii, cumulativ, inclusiv pe cea privind exploatarea de catre aceeasi persoana juridica. Conform art. 2 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului si ministrului finantelor publice, complexul hotelier este format din cladiri si terenuri care includ in acelasi edificiu ori edificii legate fizic sau functional structuri de primire turistice cu diverse functiuni. Prin alte activitati desfasurate de complexul hotelier se intelege activitatile de alimentatie publica de tip restaurant, bar, agrement, tratament balnear/wellness sau de infrumusetare, prestate in cadrul respectivei cladiri, cu mijloace proprii, activitati ce fac parte din oferta turistica a contribuabilului, fiind oferite turistilor individual sau in cadrul pachetelor turistice definite potrivit legii pe cele 5 tipuri de cazare in structurile de primire turistica. Totodata, potrivit art. 6 alin. (6) din Legea nr. 170/2016, contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determina impozitul specific potrivit formulei stabilite in anexa nr. 3. Veniturile obtinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de inchiriere sau asociere catre/cu alte societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi supuse impozitarii conform art. 10 alin. (2).
Dispozitiile legale la care se face trimitere, in speta art. 10 alin. (2), prevad insa ca sunt vizati contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier si realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati aplicand sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest cadru legal, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile cumulative de la art. 2 alin. (1) lit. c), nu ne aflam in situatia de a fi aplicabile prevederile referitoare la activitatea desfasurata prin intermediul unui complex hotelier.
In acelasi timp insa, potrivit prevederilor art. 4 din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului si ministrului finantelor publice, contribuabilii care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la art. 1 din lege, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determina impozitul specific prin insumarea impozitului stabilit potrivit art. 6 din lege, pentru fiecare activitate desfasurata.

10. La vanzarea unui bun din patrimoniu, utilizat pentru desfasurarea activitatilor specifice (ex: bar, restaurant), se calculeaza impozit pe profit sau se considera ca este un venit din desfasurarea activitatilor specifice, acoperit de impozitul specific?

ANAF: Avand in vedere prevederile alin. (3) al art. 9 din Anexa la Ordinul nr. 264/464/2017 al ministrului turismului si ministrului finantelor publice, pentru veniturile realizate din vanzarea bunurilor din patrimoniu se aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit reglementat la titlul II din Codul fiscal.

Am lansat CIEL V7 versiunea 7.61.0!

Ce este nou in CIEL Conta Standard si Professional versiunea 7.61.0 August 2017:

 • S-a actualizat PDF-ul declaratiei D100
 • S-a actualizat declaratia D101

Aceste actualizari iti sunt necesare in momentul in care iti modifici vectorul fiscal.

 • S-a introdus raportul CONFIRMARE SOLD

Acest raport este obligatoriu atunci cand intocmesti vectorul dosarul de inventar; te ajuta la confirmarea soldului cu parteneri.Dupa ce ai transmis documentul partenerului, acesta confirma, sau infirma, informatiile.

 

ANAF a raspuns intrebarilor legate de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online cu tema “Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale”.

Descopera care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

Care ar fi pasii pentru esalonarea datoriilor fiscale?

ANAF: Pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a beneficia de esalonarea la plata ii gasiti detaliati in brosura privind esalonarea la plata publicata pe site-ul ANAF la acest link. Pentru informatii suplimentare puteti apela la Call-center, la numarul de telefon 031 403 91 60

O firma care are risc fiscal mic si care, conform Ordinului 90/2016, poate aplica procedura simplificata, ce documente trebuie sa depuna pentru esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, in cadrul perioadei maxime de 12 luni?

ANAF: In cazul prezentat de dvs., pentru a solicita acordare unei esalonari la plata a obligatiilor fiscale, pentru o perioada de 12 luni, la cererea de acordare a esalonarii veti anexa urmatoarele documente (prevazute in actul normativ pe care il mentionati si dvs.):

 1. declaratia pe propria raspundere a debitorului din care sa reiasa ca nu se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare, si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit legislatiei privind insolventa, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala
 2. documente sau informatii relevante in sustinerea cererii
 3. copia ultimei situatii financiare anuale – nu se anexeaza in cazul in care situatiile financiare anuale au fost depuse la organul fiscal competent. Acestea se solicita de catre organul fiscal de la serviciile/birourile/compartimentele care le gestioneaza
 4. situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale
 5. copia ultimei balante de verificare
 6. programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare
 7. situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii
 8. declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor si/sau asociatilor din care sa rezulte ca nu au detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate. Declaratia poate fi si comuna
 9.  declaratia debitorului sau a reprezentantului sau legal din care sa rezulte ca respectivul debitor nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatoresti.

O SC care are datorii sub 20.000 lei si vrea sa beneficieze de esalonare la plata, trebuie sa depuna garantii daca figureaza cu mijloace fixe viabile?

ANAF: In cazul persoanelor juridice, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 20.000 lei nu este necesara constituirea de garantii.

Este valabil si pentru II sau doar pt SRL?

ANAF: Da si Intreprinderea individuala poate beneficia de esalonare la plata obligatiilor fiscale cu respectarea prevederilor OPANAF nr. 90/2016

1.De cate ori se poate face suplimentarea esalonarii intr-un an? Care e procedura?

2. Daca esalonarea a fost declarata pierduta se mai poate repune? Care e procedura?

3. Daca o societatea care beneficiaza de esalonare achita mai repede ratele (de ex. are esalonare pe 5 ani si achita in 3 ani) se recalculeaza dobanda si penalitatile de intarziere?

ANAF: 1. Pe perioada de valabilitate a esalonarii se poate depune maxim doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata intr-un an de esalonare sau, dupa caz, fractie de an de esalonare, calculat incepand cu data deciziei de esalonare. Prin modificarile solicitate se pot include in esalonarea la plata si alte obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal. Procedura de modificare a deciziei de esalonare este prevazuta la art.195 din Codul de procedura fiscala.

2. Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute de lege, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent sau inainte de stingerea obligatiilor fiscale, dupa caz. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial. Procedura pentru mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta se gaseste la art.13 din Ordinul 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central.

3. Debitorul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata. In acest caz, debitorul notifica organului fiscal, prin cerere, intentia de a stinge anticipat aceste sume. In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art.194 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal competent comunica debitorului decizia de finalizare a esalonarii la plata. Dobanzile se datoreaza si se calculeaza pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei, dupa caz.

Care este suma (si daca include si penalitatile+dobanzile calculate) pentru care o persoana fizica poate sa solicite esalonare fara a se cere garantii

ANAF: Pentru obligatiile fiscale (debit principal+penalitati+dobanzi) esalonate la plata, de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice, nu este necesara constituirea de garantii.

O societate comerciala are o esalonare la plata pe o perioada de 5 ani; o buna parte din aceasta perioada s-a scurs. Societatea poate solicta ca suma ramasa de plata sa fie reesalonata pe inca 5 ani?

ANAF: Se poate acorda prelungirea perioadei de esalonare numai in situatia in care depuneti o cerere pentru includerea in esalonare a unor obligatii fiscale de natura celor prevazute la art.195 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, cu respectarea conditiilor de acordare a esalonarilor la plata prevazute de lege.

Explicatii cu privire la sistemul de plata defalcata a TVA. Ce trebuie sa stim despre acesta?

Subiectul de azi este: sistemul de plata defalcata a TVA. Cum va fi, de ce nu e bun in forma prezentata, cate intrebari legate de probleme practice nu au inca nici un raspuns, care va mai fi rostul perioadelor fiscale, cum va fi afectat cash-flow-ul unei firme, cat de pregatite (administrativ, informatic) sunt   institutiile statului (ANAF-ul, Trezoreria statului) si bancile pentru  implementarea acestui sistem, si multe altele, s-au spus in ultima saptamana si se vor mai spune. Au existat consultari intre mediul de afaceri, specialisti in fiscalitate si guvern, fara a se ajunge si la un consens se pare: guvernul considera ca totul se reduce la un nou cont bancar deschis, consultantii sustin ca este mult mai mult decat atat.

Lasand comentariile si opiniile privind impactul fiscal si financiar pe seama celor mai specialisti decat noi,  vrem insa sa va punem in atentie ce va insemna adaptarea unui sistem informatic la aceasta schimbare, si ca sa avem si un exemplu practic, vom vorbi despre  implementarea in solutia noastra software, CIEL V7. Neavand norme, sau raspunsuri clare, de la cei care au initiat proiectul despre cum se va intampla practic si care vor fi inregistrarile si modificarile pe documente, rapoarte, declaratii, nu ne ramane decat sa ne imaginam facand apel la rationamentul profesional si experienta dobandita.

Prima modificare pe care o vedem noi se refera la notele contabile aferente documentelor, pentru a evidentia separat suma ce trebuie virata partenerului de aceea ce trebuie virata in contul de TVA . Avand in vedere ca TVA-ul nu va mai intra in contul furnizorului si va fi virat intr-un cont separat ce va sta la dispozitia statului, consideram ca este normal ca nici soldul partenerului sa nu fie afectat de acest sistem, sau, baza de calcul (suma neta) si TVA-ul  sa fie evidentiate separat in soldul partenerului, ajutand astfel la rapoarte si verificari.

Mergand pe ideea de mai sus, cu evidentierea separata a sumelor ce vor fi incasate  de la clienti sau platite furnizorilor si cele aferente TVA-ului care vor fi virate in contul distinct deschis la banci, vom avea modificari dupa cum urmeaza: pe zona de generare a notelor contabile la toate documentele,  fie ele de intrare sau iesire (factura, bon fiscal, avize, etc),  de  trezorerie (decont, extras de banca, registru de casa, efecte de incasat/platit),pe marcarile si legaturile documentelor,pe rapoartele de  restante terti,pe fisa si   balanta de partener, pe fisa de cont si balanta de verificare.

Consideram ca vor trebui de asemenea modificate si Jurnalele de TVA, atat cel de vanzari, cat si cel de cumparari precum si declaratia 300, unde ar trebui sa fie specificate separat toate sumele incasate/virate pana la data declaratiei, in contul distinct de TVA.

Odata cu acest sistem va aparea si necesitatea unor rapoarte zilnice care sa ajute utilizatorii aplicatiei CIEL V7 in a face rapid diferenta intre incasarile si platile zilnice cu numerar si in a tine evidenta incasarilor cu cardul, sumele rezultate urmand a fi virate in maxim 3 zile lucratoare in contul de TVA, asa cum precizeaza proiectul de lege la art.15.

Din punct de vedere strict contabil, se prea poate ca toate aceste modificari sa nu fie obligatorii, dar consideram ca este necesar  sa oferim clientilor nostri, prin aplicatiile pe care le punem la dispozitie, sustinerea si suportul zilnic de care au nevoie intr-o zona atat de complexa, solicitanta si schimbatoare  cum este fiscalitatea.

Par a fi mai multe modificari decat o simpla deschidere de cont la banca, nu? Voi ce alte modificari vedeti a fi necesare sau ce alte rapoarte noi credeti ca veti avea nevoie in aplicatiile software CIEL  pentru a trece cat mai usor la noul sistem?

 

 

 

CIEL Romania

 

*Acest articol poate fi preluat numai in limita a 300 de caractere, cu precizarea sursei cu link activ