ANAF a raspuns intrebarilor legate de D205 si D207

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online cu tema: Depunerea declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc, castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit 205 si Depunerea declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti 207.
Trebuie sa completezi si sa depui Declaratia 205 daca esti platitor de venituri care are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:

 • venituri din dividende
 • venituri din dobanzi
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice
 • venituri din premii
 • venituri din jocuri de noroc cu impunere finala
 • venituri din alte surse

Trebuie sa completezi si sa depui Declaratia 207 daca faci parte din  platitorul de venit prevazut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal prevazuta la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Vei completa si depune Declaratia 207 pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

As dori sa-mi raspundeti la 2 intrebari:

 1. Veniturile din comisioane obtinute de persoane juridice nerezidente se inscriu in declaratia 207 la capitolul venituri din prestari servicii ?
 2. Declaratia 207 inlocuieste declaratia informativa din anii anterior ?

ANAF: 1. In limita informatiilor oferite mentionam ca in formularul 207, se inscriu veniturile din comisioane, realizate de beneficiari de venit nerezidenti, impozabile potrivit art. 223 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal sau potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, dupa caz, pentru care platitorii de astfel de venituri aveau obligatia de retinere la sursa a impozitului. 2. formularul 207 inlocuieste de fapt Declaratia informativa privind impozitul retinut pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti care era ca anexa la HG 1/2016

 

Am un contract de inchiriere a unui container pt birou de la o societate din Austria, containerul este amplasat pe teritoriul Romaniei. Am certificat de rezidenta fiscala de la societatea nerezidenta. Societatea din Austria nu are nici un birou deschis in Romania. Trebuie sa declar in 207 aceste venituri?

ANAF:  In formularul 207 se declara veniturile achitate nerezidentilor impozabile sau scutite de impozit potrivit Codului Fiscal sau Conventiilor de evitare a dublei impuneri Conform Codului fiscal art 223 (1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt: d) redevente de la un rezident. La art 7 pct 36 (1) Se considera redeventa platile de orice natura primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele: iar la lit. d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, CONTAINER ,cablu, conducta, satelit, fibra optica sau tehnologii similare. Fata de prevederile mentionate consideram ca DA, pentru veniturile nerezidentului, reprezentand redeventa incasata pentru inchiriere container in Romania, exista obligatia depunerii formularului 207.

 

Va rog sa imi spuneti daca situatiile urmatoare se declara in F207:

 1. Partener din Germania ne factureaza lunar un comision (pe factura scrie provizion), acest comision reprezinta faptul ca ei ne-au gasit un client din Germania, deci serviciul este prestat in Germania, iar in fiecare luna ii platim 10% din ce facturam noi clientului din Germania gasit de ei. Trebuie declarat in formularul 207 acest partener caruia ii platim comision, cu suma bruta si impozit 0? Acest caz intra la art. 223 litera f) comisioane de la rezidenti sau la litera k)? Daca e la litera K) inteleg ca nu trebuie declarat deoarece serviciul nu este prestat fizic in Romania.
 2. Facturile de Microsoft se declara in 207?

ANAF: In formularul 207 se declara veniturile impozabile sau cele scutite de impozit in Romania. Veniturile obtinute de nerezidenti din servicii prestate in afara Romaniei (cum este cazul serviciilor prestate de catre partenerul german, respectiv de catre Microsoft) nu se declara in formularul 207.

 

Facturile de la Microsoft, reprezentand plata lunara pentru dreptul de utilizara Office, se declara in 207? Sau in general platile pentru astfel de softuri sunt considerate redevente, sau se aplica art 223 alin 1 lit d si e potrivit caruia “platile pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software” nu sunt considerate redeventa?

ANAF: Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din servicii prestate in afara Romaniei sunt impozabile, neimpozabile sau scutite de impozit in Romania potrivit Codului fiscal coroborat cu prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul in care se prezinta certificat de rezidenta fiscala. In situatia in care veniturile nerezidentului sunt impozabile sau scutite in Romania, conform reglementarilor mentionate, acestea se declara in formularul 207.

 

Se declara in D207 veniturile din dobanzi platite catre o societate comerciala din Austria? Mentionez ca entitatea platitoare din Romania detine certif de rezidenta fiscala pentru compania din Austria. La tratamentul fiscal am aplicat prevederile CEDI, respectiv protocolul si circulara Anaf. Reducerea cotei de la 3% la 0% inseamna ca veniturile din dobanzi sunt scutite sau ca sunt neimpozabile in Romania?

ANAF: Da, veniturile din dobanzi platite catre o persoana juridica din Austria se declara in D207.

 

Se declara in D207 servicii prestate de nerezidenti (audit, servicii reparatii pe teritoriul Romaniei, servicii publicitate Google) pt care nu s-a retinut si nu s-a platit impozit in Romania in baza conventiei de evitare a dublei impuneri si a certificatului de rezidenta fiscala a prestatorilor?

ANAF: Veniturile obtinute de nerezidenti, care in Romania sunt neimpozabile, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri,nu se declara in formularul 207.

 

O societate comerciala din Romania are un cont bancar deschis la o banca din Austria prin care deruleaza tranzactii clasice, suportand comisioane bancare. Aceste comisioane sunt subiect al impozitului pe nerezidenti? Pentru anul 2016 avem certif rezidenta fiscala- se declara in D207 aceste comisioane bancare? Dar daca nu am fi fost in posesia unui certif rezidenta fiscala? Compania din Romania ar fi datorat imp pe ven obtinute din Romania de nerezidenti si calcula prin metoda gross-up?

ANAF: Avand in vedere prevederile art.223 alin.(1) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificqrile si completarile ulterioare, potrivit carora ” Veniturile impozabile obținute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau în străinătate, sunt: (………), f): comisioane de la un rezident, ” , coroborate cu prevederile cap.I pct.3.1 lit.d) din Instrucţiunile privind completarea formularului 207 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti”, societatea comerciala din Romania la care faceti referire are obligatia completarii si depunerii formularului 207 pentru comisioanele platite societatii bancare din Austria daca aceste venituri, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, sunt impozabile in Romania.
Pentru celelalte solicitari ale dvs., va rugam sa utilizati formularul pentru asistenta prin e-mail, pe care il gasiti la urmatorul link, unde puteti transmite aceaste intrebari insotite eventual de mai multe detalii in legatura cu situatia prezentata.

 

Va rog sa-mi spuneti ce declaratii fiscale trebuiesc depuse in urmatoarea situatie: pensionar pentru limita de varsta, inregistrat fiscal la inceputul anului 2016, cu cod CAEN 6622-activitati ale agentilor si brokerilor de asigurare. Determinarea venitului net in sistem real. Toate declaratiile depuse in 2016, s-au estimat venituri si efectuat plati anticipate cu titlu de impozit si CASS trimestrial, in anul trecut.

ANAF: Intrebarea dumneavoastra nu se incadreaza in tema sesiunii de astazi, referitoare la declaratiile 205 respectiv 207. Pentru a beneficia de asistenta puteti sa apelati Call-Center-ul nostru la numarul de telefon 031.403.91.60. sau sa utilizati formularul de asistenta prin e-mail pe care il gasiti la urmatorul link.

 

Va rugam sa ne lamuriti daca trebuie sa declaram in D207 sumele platite ca impozit nerezidenti pentru servicii persoane juridice in cazul in care impozitele NU au fost retinute la sursa ci calculate de societatea platitoare cu formula sutei marite, deci e o cheltuiala suplimentara pentru societate; in general sunt cazuri de servicii on line cand nu se poate face decat plata integrala a facturii.

ANAF: Toate veniturile impozabile obtinute de catre nerezidenti din Romania, au regim de retinere la sursa a impozitului, asa dupa cum se precizeaza la art.224 alin.(1) din Codul fiscal precum si in Normele metodologice de aplicare a articolului respectiv, iar, conform prevederilor art.231 din Codul fiscal, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.
Ca urmare, consideram ca, daca veniturile platite de dvs. nerezidentilor intra in categoria celor supuse impozitarii, prin stopaj la sursa, potrivit impozitului reglementat prin Titlul VI din Codul fiscal coroborat cu prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri, aveti obligatia completarii si depunerii formularului 207, chiar daca pentru respectarea clauzelor contractule ati utilizat un alt mod de calcul al impozitului aferent veniturilor platite.

 

Doresc sa verific, totodata, daca veniturile din economii/dobinzi platite de o banca din Romania persoanelor fizice rezidente in Austria, pt care exista certificat valid de rezidenta fiscala, se declara atit in D400 (CF art. 231 alin. (2), respectiv Titlul VI, sectiunea 8 pct. 22, alin (3) din normele metodologice de aplicare a CF), precum si in D207 (CF art 223 (1), lit. b), respectiv CF art 231 (1), Norme metodologice sectiune 8, pct. 22).

ANAF: Da, veniturile respective se declara atat in formularul 207 cat si in 400.

 

Cu privire la D400, am observat ca rindul cu NIF romanesc nu este cimp obligatoriu in completarea pdf-ului inteligent. Va rog sa ne confirmati ca se poate valida aceasta declaratie chiar si in situatia in care nu avem NIF romanesc comunicat de partenerii nerezidenti, persoane fizice din Austria. Problema este similara D207, pt care s-a emis recent o circulara care informeaza ca validarea este posibila si in lipsa NIF-ului romanesc comunicat de nerezident.

ANAF: Potrivit prevederilor art.82 din Legea nr.227/2015 privind Codul de procedura fiscala, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala.
Formularele 207 si 400 se completeaza si valideaza cu ajutorul programului de asistenta care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Prin depunerea la unitatea fiscala a declaratiei semnate va asumati si faptul ca “sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete”. Mentionam ca declaratiile depuse cu erori sau incomplete se pot corecta prin depunerea unei declaratii rectificative.

 

Ce declari in D205

Sa intelegem ca 205 pentru veniturile din salarii angajatorul nu este obligat sa depuna nici pentru anul fiscal 2016?

ANAF: Intr-adevar, pentru anul 2016 platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor sunt exceptati de la obligativitatea depunerii formularului 205 “Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”. (art.132 alin.(2) din Codul fiscal).

 

Dividendele repartizate in 2016 dar neplatite asociatilor pana la 31.12.2016 si pt care s-a platit si declarat impozitul in 2016 se declara in 205 /2016 ?

ANAF: Da, in situatia mentionata de dvs., dividendele se inscriu in formularul 205 aferent anului 2016

 

Drepturile de proprietate intelectuala si conventiile civile se mai declara in 205 ?Conform carui articol nu se mai declara?

ANAF: Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala NU depun formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” (vedeti art. 132 alin. (2) Cod Fiscal). Referitor la conceptul de conventii civile, acesta nu se mai regaseste in cuprinsul actualului Cod fiscal. Veniturile obtinute in baza unor contracte de prestari servicii pot fi considerate venituri din activitati independente, sau venituri din alte surse in cazul in care activitatile desfasurate nu au caracter de continuitate potrivit art. 114 alin.2 lit.g) din Codul fiscal, caz in care acestea se declara in 205.

 

Dobanzile platite pentru imprumuturile primite de la firma mama si pentru care avem certificat de rezidenta fiscala se declara in D207? Nu s-a platit/retinut impozit pentru ele.

ANAF: In limita informatiilor furnizate va mentionam ca formularul 207 se depune pentru veniturile impozabile obtinute din Romania (art 223 din Codul fiscal), printre care se regasesc : dobanzi de la un rezident si dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat. (vedeti si art 225). De asemenea, precizam ca in formularul 207 se declara atat veniturile impozabile cat si cele scutite de impozit in Romania potrivit Codului Fiscal sau Conventiei de evitare a impunerii .

 

O persoana fizica din Republica Moldova, presteaza servicii de publicitate, pe baza unui contract, venitul declarat in D100. Acum trebuie sa solicit NIF prin 030 in numele platitorului de impozit, pentur a putea completa D207?

ANAF: Pentru aceste persoane, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal, la solicitarea platitorului de venit.
1. In cazul in care s-a instituit in baza unui control impozit pe dividende, impozitul a fost platit – se declara in D205?
2. In cazul asociatilor persoane fizice straine in ce declaratie se raporteaza dividendele platite? D205 sau D207?

ANAF: Declaratia 205 se depune de platitorii de venituri ce achita catre persoane fizice venituri din dividende si pentru care impunerea se face potrivit titlului IV Impozitul pe venit
Veniturile realizate de nerezidenti din dividente se declara in formularul 207 daca impunerea se face potrivit titlului VI Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania .

 

O persoana din Bulgaria sau alta tara din UE obtine in Romania venituri din drepturi de autor (a efectuat o opera de arta, mai exact o sculptura in piatra). Aceste persoane nu au avut/prezentat certificat de rezidenta fiscala in momentul in care au incasat aceste venituri, deci cu alte cuvinte a fost impozitata cf legislatiei in vigoare in anul 2016. Ce declaratie trebuie depusa avand in vedere aceste informatii? D 205 sau 207?

ANAF: Sumele reprezentand plata unor drepturi de autor reprezinta redevente (asa dupa cum sunt definite la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal) iar veniturile respective achitate unui nerezident si impozitate in Romania, fac obiectul formularului 207. Tratamentul fiscal al veniturilor sub forma redeventelor achitate nerezidentilor este prevazut la art.223 alin.(1) lit.d) si lit.e) din Codul fiscal, iar obligativitatea declararii impozitului retinut prin stopaj la sursa pentru aceasta categorie de venituri, se regaseste si in prevederile cap.I pct.3.1 lit.c) din Instructiunile privind completarea formularului 207 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti”.

 

As avea nevoie de o clarificare privind depunerea declaratiei 205 conform prevederilor Codului fiscal si a Ordinului nr. 3883/2013: pentru anii 2013, 2014 si 2015, persoanele fizice nerezidente, inregistrate in scopuri de asigurari sociale in Romania (si care au incheiat un acord cu angajatorul nerezident) au obligatia depunerii formularului 205? Va multumesc anticipat!

ANAF: Pentru anii 2013-2015 exista obligatia declararii veniturilor din salarii si a impozitului retinut in formularul 205 Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal).
Referitor la situatia prezentata, nu ne este clar ce inseamna ” persoane nerezidente inregistrate in scopuri de asigurari sociale in Romania”, dar daca va referiti la persoane care obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori din state care in Romania datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor si au obligatia de a depune declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asiguratedar exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul, persoana respectiva consideram ca are obligatia de a indeplinii toate obligatiile declarative in numele angajatorului.

 

Societatea din Romania este beneficiara a unor lucrari de constructii-montaj (in anul 2016), executate pe teritoriul Romaniei de catre o firma din R.Moldova. Aceasta nu este inregistrata fiscal in Romania si a prezentat certificat de rezidenta fiscala pt. R.Moldova. Ce obligatii are firma din Romania ?

ANAF: Daca va referiti la depunerea formularului 207,consideram ca firma din Romania are obligatia depunerii acestui formular pentru veniturile realizate de persoana nerezidenta din Republica Moldova,

 

Pentru depunerea 207, am nevoie sa obtin un NIF, prin 030. Cand ajungi la Serviciul municipal se urla, astfel incat toata sala sa auda, ca nu ti se ia fara imputernicire notariala, chiar daca arat listat de pe site Anaf ca platitorii de venit pot solicita fara imputernicire. Pana unde merge umilirea contribuabilului in fata ghiseului cu hartii oficiale (comunicate , circulare oficiale). Unde sa ma duc sa solicit un NIF, la Cluj, Bucuresti? Va rog sa imi comunicati un raspuns in termen.

ANAF: In ceea ce priveste inregistrarea fiscala a unui nerezident de catre platitorul de venit, pemtru veniturile supuse regulilor de impunere la sursa, se aplica prevederile Circularei nr.A_VAD 1270/09.12.2016, conform careia platitorul de venit nu trebuie sa prezinte organului fiscal actul de imputernicire.
Totodata, va comunicam ca formularul 030 se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit sau organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului de venit in cazul in care acesta face parte din categoria marilor contribuabili sau contribuabililor mijlocii. Pentru problema intampinata de dvs. puteti face o sesizare

 

O firma distribuie distribuie in dividende profitul din 2015, in cursul anului 2016. Plata efectiva a dividendelor catre asociati nu se face. Firma declara impozitul pe dividende (distribuite, dar neachitate) prin formularul 100 la 12/2016. Va trebui sa declare dividendele distribuite, dar neachitate si in formularul 205, sau declararea se va face doar dupa plata efectiva a dividendelor catre asociati ?

ANAF: Dividendele distribuite in cursul anului 2016, chiar daca nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului 2016, se declara in formularul D 205.

 

Se declara impozitul pe veniturile obtinute din jocuri de noroc din activitati de pariuri sportive in cursul anului 2016 si pentru care organizatorul de jocuri a retinut la sursa, declarat prin D100 si achitat impozit 1%? Daca da, la ce venituri se incadreaza in D205?

ANAF: Potrivit Codului Fiscal veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate, bunurile si serviciile primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot .
In limita informatiilor oferite mentionam ca, daca veniturile la care faceti referire fac parte din categoria celor de mai sus, acesta se declara in formularul 205 pentru anul 2016, in categoria „Venituri din jocuri de noroc cu impunere finala”.

 

Serviciile IT prestate de un nerezident, respectiv suport si mentenanta a unui soft, inclusiv dezvoltari ale softului la cererea clientului, se declara in 207?

ANAF: In conditiile in care serviciile mentionate in speta dvs., prestate de nerezident, reprezinta plata unei redevente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. d) coroborate cu normele de aplicare, acestea se declara in formularul 207.

 

O firma din Romania a primit in luna decembre 2016 servicii de constructii (pe teritoriul Romaniei) de la o firma nerezidenta care a prezentat certificat de rezidenta. Aceste servicii au fost facturate si platite in 2017. Trebuie sa depunem declaratia 207 aferenta anului 2016 pe zero ?

ANAF: In conditiile in care serviciile au fost facturate si platite in anul 2017, nu se depune formularul D 207 pentru anul 2016.

 

In vederea completarii formularului 207, daca nerezidentul persoana juridica are deja un NIF solicitat de catre o alta societate din Romania, va trebui sa solicitam si noi alt NIF pentru acelasi nerezident ? Nerezidentul poate avea nenumarate NIF-uri din Romania in acest caz?

ANAF: Daca persoana juridica nerezidenta are deja un cod de identificare fiscala din Romania si dumneavoastra il cunoasteti, nu mai trebuie obtinut un alt CIF pentru completarea si depunerea formularului 207.

 

Pentru dividendele incasate in RO in anul 2016 de catre o PF nerezidenta din Franta, pentru care a fost obtinut NIF si s-a platit impozit de 5%, se va completa decl 205 sau 207?

ANAF: Pentru dividendele incasate in anul 2016 de o persoana fizica nerezidenta se va depune formularul 207.
Va rog sa imi spuneti daca, in formularul 207 se declara serviciile de consultanta prestate de nerezidenti pe teritoriul Romaniei pentru care nu s-a retinut si nu s-a platit impozit in Romania ca urmare a prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si a aplicarii conventiei de evitare a dublei impuneri.

ANAF: In limita informatiilor prezentate va comnunicam ca in formularul 207 se declara veniturile achitate nerezidentilor impozabile sau scutite de impozit potrivit Codului Fiscal sau Conventiilor de evitare a dublei impuneri Sunt impozabile potrivit Codului fiscal si Normelor date in aplicarea art 223 alin 1) lit i) veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident . Nu sunt impozabile veniturile de aceasta natura realizate prin intermediul unui sediu permanent daca se prezinta dovada rezidentei fiscale.
Fata de cele mentionate mai sus consideram ca veniturile respective, daca nu sunt realizate de un sediu permanent, se declara in formularul 207

 

Va rog sa ma lamuriti daca in declaratia 207 si implicit si in declaratiile 100 trebuie sa declaram impozitul peentru serviciile IT prestate de persoane juridice nerezidente (de exemplu pentru abonamentele lunare paltite pe diverse site-uri de servicii IT pentru servicii SEO si pblicitate Google Facebook sau servicii de pe Linkedin).

ANAF: Veniturile obtinute de nerezidenti din servicii prestate in afara Romaniei si care potrivit Conventiilor de evitare a dublei impuneri nu sunt impozabile in Romania, cum ar fi si cazul serviciilor exemplificate de dvs., nu se declara in formularul 207. Mentionam ca pentru aplicarea conventiilor este necesar ca platitorul de venit sa detina pentru nerezidentul respectiv certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta

 

In cazul unei societati platitoare de dobanzi unui nerezident din Olanda, pentru care se poate aplica atat codul fiscal(in baza Art. 255 asociat cu minim 25% – pe baza caruia vor fi scutite) dar si prevederile protocolului la conventia de evitare a dublei impuneri pe baza careia cota este redusa la 0%, care este actul normativ care va fi inscris la casuta 8 din formularul 207?

ANAF: Potrivit instructiunilor de completare a formularului 207, in Col.8 – se inscrie (se selecteaza) actul normativ in baza caruia s-a stabilit regimul fiscal aplicabil veniturilor platite beneficiarilor de venit nerezidenti: “Legea nr.227/2015” sau „Conventia de evitare a dublei impuneri”, dupa caz. In situatia dumneavoastra, daca considerati ca ati aplicat prevederile Protocolului incheiat cu Olanda, care face parte integranta din Conventia de evitare a dublei impuneri cu aceasta tara, si cota de impozit va fi zero in coloana 8 veti trece ca act normativ „Conventia de evitare a dublei impuneri”

 

Dobanzile si comisioanele bancare platite de un rezident pentru un credit contractat cu o banca nerezidenta (rezidenta UE) se declara in formularul 207? Daca banca nerezidenta nu are CIF romanesc este obligatia rezidentului respectiv sa faca demersurile pentru obtinerea acestui CIF? Contractul de credit trebuie declarat la ANAF?

ANAF: Pentru dobanzile si comisioanele pe care le platiti unei persoane juridice nerezidente aveti obligatia completarii si depunerii formularului 207 si de asemenea persoana nerezidenta trebuie sa detina si CIF atribuit de organul fiscal competent din Romania.
Pentru alte informatii legate de contractul de creditare la care faceti referire va rugam sa utilizati formularul de asistenta prin e-mail pe care il gasiti la urmatorul link.

 

Pentru impozitul neretinut la sursa dar calculat prin suta majorata,achitat si declarat in Declaratia 100 pentru un serviciu (denumit “Rezervare nume domeniu website” pentru un an, furnizat online de o societate SUA intregistrata pentru servicii electronice in Irlanda cu EU826 ) societatea noastra trebuie sa :

 • faca declaratia 207 ? Daca trebuie depusa desi plata nu s-a facut prin retinere la sursa, societatea nu poate obtine NIF pentru ca pentru astfel de serviciu, cu valori mici in speta noastra de pana in 200 lei/an avem in loc de contract un inscris denumit Termeni si conditii .

Mentionez ca in 2016, la data operatiunii, am considerat ca serviciul poate fi interpretat ca fiind purtator de redevente (art.223.(1)d CF), negasind in Codul fiscal nici un sprijin in a dovedi contrariul

ANAF: In formularul 207 se declara veniturile achitate nerezidentilor impozabile sau scutite de impozit potrivit Codului Fiscal sau Conventiilor de evitare a dublei impuneri. Nu se declara in D 207 veniturile NEimpozabile in Romania. Informatiile mentionate de dvs. nu sunt suficiente pentru clarificare si ca urmare va sugeram sa va adresati unitatii fiscale la care sunteti inregistrat ca platitor de impozite si taxe.


Autor :