ANAF a raspuns intrebarilor legate de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online cu tema “Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale”.

Descopera care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

Care ar fi pasii pentru esalonarea datoriilor fiscale?

ANAF: Pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a beneficia de esalonarea la plata ii gasiti detaliati in brosura privind esalonarea la plata publicata pe site-ul ANAF la acest link. Pentru informatii suplimentare puteti apela la Call-center, la numarul de telefon 031 403 91 60

O firma care are risc fiscal mic si care, conform Ordinului 90/2016, poate aplica procedura simplificata, ce documente trebuie sa depuna pentru esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, in cadrul perioadei maxime de 12 luni?

ANAF: In cazul prezentat de dvs., pentru a solicita acordare unei esalonari la plata a obligatiilor fiscale, pentru o perioada de 12 luni, la cererea de acordare a esalonarii veti anexa urmatoarele documente (prevazute in actul normativ pe care il mentionati si dvs.):

  1. declaratia pe propria raspundere a debitorului din care sa reiasa ca nu se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare, si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit legislatiei privind insolventa, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala
  2. documente sau informatii relevante in sustinerea cererii
  3. copia ultimei situatii financiare anuale – nu se anexeaza in cazul in care situatiile financiare anuale au fost depuse la organul fiscal competent. Acestea se solicita de catre organul fiscal de la serviciile/birourile/compartimentele care le gestioneaza
  4. situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale
  5. copia ultimei balante de verificare
  6. programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare
  7. situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii
  8. declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor si/sau asociatilor din care sa rezulte ca nu au detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate. Declaratia poate fi si comuna
  9.  declaratia debitorului sau a reprezentantului sau legal din care sa rezulte ca respectivul debitor nu se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatoresti.

O SC care are datorii sub 20.000 lei si vrea sa beneficieze de esalonare la plata, trebuie sa depuna garantii daca figureaza cu mijloace fixe viabile?

ANAF: In cazul persoanelor juridice, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 20.000 lei nu este necesara constituirea de garantii.

Este valabil si pentru II sau doar pt SRL?

ANAF: Da si Intreprinderea individuala poate beneficia de esalonare la plata obligatiilor fiscale cu respectarea prevederilor OPANAF nr. 90/2016

1.De cate ori se poate face suplimentarea esalonarii intr-un an? Care e procedura?

2. Daca esalonarea a fost declarata pierduta se mai poate repune? Care e procedura?

3. Daca o societatea care beneficiaza de esalonare achita mai repede ratele (de ex. are esalonare pe 5 ani si achita in 3 ani) se recalculeaza dobanda si penalitatile de intarziere?

ANAF: 1. Pe perioada de valabilitate a esalonarii se poate depune maxim doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata intr-un an de esalonare sau, dupa caz, fractie de an de esalonare, calculat incepand cu data deciziei de esalonare. Prin modificarile solicitate se pot include in esalonarea la plata si alte obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal. Procedura de modificare a deciziei de esalonare este prevazuta la art.195 din Codul de procedura fiscala.

2. Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute de lege, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent sau inainte de stingerea obligatiilor fiscale, dupa caz. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial. Procedura pentru mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta se gaseste la art.13 din Ordinul 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central.

3. Debitorul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata. In acest caz, debitorul notifica organului fiscal, prin cerere, intentia de a stinge anticipat aceste sume. In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art.194 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, organul fiscal competent comunica debitorului decizia de finalizare a esalonarii la plata. Dobanzile se datoreaza si se calculeaza pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei, dupa caz.

Care este suma (si daca include si penalitatile+dobanzile calculate) pentru care o persoana fizica poate sa solicite esalonare fara a se cere garantii

ANAF: Pentru obligatiile fiscale (debit principal+penalitati+dobanzi) esalonate la plata, de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice, nu este necesara constituirea de garantii.

O societate comerciala are o esalonare la plata pe o perioada de 5 ani; o buna parte din aceasta perioada s-a scurs. Societatea poate solicta ca suma ramasa de plata sa fie reesalonata pe inca 5 ani?

ANAF: Se poate acorda prelungirea perioadei de esalonare numai in situatia in care depuneti o cerere pentru includerea in esalonare a unor obligatii fiscale de natura celor prevazute la art.195 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, cu respectarea conditiilor de acordare a esalonarilor la plata prevazute de lege.


Autor :