ANAF a raspuns intrebarilor legate de Formularul 200

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta cu tema Depunerea declaratiei privind veniturile realizate din Romania de catre persoanele care au realizat veniturile din cedarea folosintei bunurilor in anul 2016 (Formularul 200).

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

Care este termenul maxim pana la care institutia dumneavoastra poate emite decizia de regularizare pentru veniturile anului anterior stabilite prin declaratia 200, de la data depunerii acesteia? Legea specifica faptul ca respectiva decizie se poate plati in 60 zile de la primire, insa nu specifica in termen de trimitere.

ANAF: Emiterea deciziilor de impunere anuale, pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii existente in evidenta fiscala, se face de organul fiscal, pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea

 

Pentru un contract de inchiriere in valuta care a fost reziliat in luna mai 2016 si au fost recalculate obligatile de plata pe anul 2016 mai este necesara depunerea formularului 200? Avand in vedere instructiunile declaratiei-pct 3.2.4 b) si referirea la art 121 alin 9 din codul fiscal?

ANAF: Stimata doamna, aveti dreptate. In situatia descrisa de dvs. tinand cont de reglementarea potrivit careia in cazul rezilierii contractului incheiat in valuta, venitul anual se stabileste la cursul valutar din ziua precedenta in care se face impunerea, nu mai aveti obligatia depuneri formularului 200. Din pacate raspunsul la solicitarea dvs. din sesiunea precedenta a fost eronat. Cu aceasta ocazie, dorim sa va multumim pentru ca ati sesizat eroarea.

 

O persoana fizica romana, nerezidenta in Romania ( domiciliata in Italia), care obtine venituri din chirii din Romania,ce declaratii trebuie sa depuna si ce obligatii are fata de statul roman ?

ANAF: Persoana fizica romana, rezidenta sau nerezidenta , care obtine venituri din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania are obligatia sa declare si sa plateasca impozit pe venit precum si contributia de asiigurari sociale de sanatate aferente venitului obtinu. Declararea venitului anual din chirii se face prin completarea si depunerea formularului 200 ( cu exceptiile prevazute de lege) direct sau printr-un impuiternicit. Plata impozitului pe venit precum si a contributiei de asiigurari sociale de sanatate se face in baza deciziei emise de organul fiscal.
Persoanele fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala si maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile realizate. Pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea depun la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, formularul 603 “Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”, insotita de documente justificative, astfel cum sunt prevazute la pct.5 din Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.3697/2016. Mai multe detalii se regasesc in Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor ce poate fi accesal la acest link

Aici regasesti raspunsurile referitoare la regimul special pentru agricultori, iar aici gasesti sesiunea legata de stabilirea rezidentei fiscale.

 


Autor :