ANAF a raspuns intrebarilor legate de impozitarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor

ANAF a organizat o sesiune de consultanta online dedicata contribuabililor care au avut intrebari cu privire la declararea si impozitarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor – inchiriere. Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri.

 

Ce impozite trebuie sa plateasca proprietarul unui apartament inchiriat, daca acesta este cetatean roman, dar nu are rezidenta fiscala in Romania? Este necesara plata CASS?

ANAF: Potrivit prevederilor Deciziei nr.2/2015 a Comisiei fiscale centrale, precum si a prevederilor art.153 din Codul fiscal, pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate persoanele fizice, indiferent de cetatenie si de domiciliul stabil sau resedinta, care detin o asigurare sociala de sanatate incheiata pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii. Persoanele fizice in cauza au obligatia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de institutia competenta din statul in care a fost incheiata asigurarea;

 

Un apartament este proprietatea a 2 persoane, in mod egal (50/50%). Se poate inregistra un contract de inchiriere doar pe numele unuia dintre proprietari (chiriasul va fi o persoana fizica)?

ANAF: Potrivit pct.40.(2) din normele metodologice date in aplicarea art.124 din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016, venitul net din cedarea folosintei bunurilor detinute in comun pe cote-parti se repartizeaza intre coproprietari proportional cu cotele detinute de acestia in coproprietate. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face in conditiile in care in contractul de cedare a folosintei se menţioneaza ca partea contractanta care cedeaza folosinta este reprezentata de coproprietari.
In conditiile in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, se va anexa la contract un act autentificat din care sa rezulte vointa partilor.

 

Se incheie un contract de inchiriere (apartament) intre doua persoane fizice, chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei. Se inregistreaza la Fisc prin depunerea D220. Fiscul imi emite decizie de impunere Impozit si CASS pe care le achit. Intrebarea mea este daca am alte obligatii declarative anuale? Dar in cazul in care se renegociaza contractul si se schimba suma?

ANAF: In situatia in care in contractul de inchiriere ati stabilit plata chiriei in lei si nu ati optat pentru determinarea venitului net in sistem real, iar la sfarsitul anului anterior nu indeplineati conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, platile anticipate cu titlul de impozit pentru veniturile din închiriere efectuate in cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat iar impozitul este final. In acest caz nu mai aveti alte obligatii declarative anuale (D200). In situatia in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, aveti obligatia inregistrarii actului aditional la unitatea fiscala si obligatia depunerii formularului D220, in termen de 30 de zile, in vederea recalcularii platilor anticipate.

 

Pentru un contract de inchiriere in euro la ce curs se calculeaza venitul brut din inchirieri?

ANAF: In cazul in care venitul realizat din cedarea folosintei bunurilor, reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, venitul brut se determina pe baza cursului de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

 

Persoanele fizice care detin o proprietate si inchriaza in scop turistic mai mult de 5 camere au obligatia trebuie să detina cod fiscal? Dacă da, cine il atribuie, ANAF sau ORC?

ANAF: In scopul administrarii impozitului pe venit, in cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit dispozitiilor din Codul fiscal privind impozitul pe venit, codul de identificare fiscala este codul numeric personal. Persoanele fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit se inregistreaza fiscal la data depunerii primei declaratii fiscale, la organul fiscal competent.
Nu este necesara inregistrare la ONRC.

 

Aici regasesti raspunsurile de la sesiunea de consultanta online pentru stabilirea rezidentei fiscale. Intrebarile si raspunsurile referitoare la plafonul platilor in numerar le poti vizualiza aici.


Autor :