ANAF a raspuns intrebarilor legate de impozitul retinut la sursa

ANAF a organizat o noua sesiune de asistenta online cu tema “Depunerea declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc, castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit – 205”.

Pentru a putea gestiona eficient D205 te informam ca trebuie sa o completezi si sa o depui daca faci parte din categoria plătitorilor de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:

 • venituri din premii
 • venituri din jocuri de noroc cu impunere finala
 • venituri din alte surse
 • venituri din dividende
 • venituri din dobanzi
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice

Stim cat de importante sunt informatiile corecte atunci cand ai ales un program contabilitate gratuit, dar si atunci cand ai optat pentru programe de gestiune si facturare. Tocmai de aceea, ti-am pregatit o lista a celor mai interesante intrebari si raspunsuri din cadrul acestei sesiuni:

 

Veniturile din arenda se declara in 205? Mentionez ca au fost declarate in D 112.

ANAF: Potrivit art.132 alin.2 din Legea 227/2016 privind Codul fiscal, arendasii NU au obligatia depunerii declaratiei 205.

 

Societatea in calitate de arendas a platit arendatorului o arenda si a retinut, si platit impozit de 16% si CASS.Aceste sume au fost declarate in D 112. La art 132 alin.2 din Legea 227/2016 privind Codul fiscal scrie “(2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

ANAF: Nu se depune formularul 205 de platitorii de venituri din arenda, cititi va rugam cu atentie prevederile art.132 alin. 2 unde sunt mentionati la exceptii.
Pentru dividendele distribuite dar neplatite, impozit retinut si platit. In cursul anului 2016 o parte dintre actionari isi dau acordul ca lasa la dispozitia societati dividendele distribuite in ani anteriori. In 205 se declara decat cele distribuite si lasate la dispozitia societati si cele platite sau si cele distribuite si neplatite ?

ANAF: Dividendele distribuite in anul 2016, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului 2016 se declara in formularul D205

Ce venituri din alte surse trebuie sa declari in D205

Daca noi declaram prin 112 si 394 veniturile din drepturile de proprietate intelectuala si le mai declaram si in 205, nu credeti ca una (doua) din cele trei declaratii este inutila?

ANAF: Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala NU depun formularul 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit.

Sa inteleg atunci ca “venituri din alte surse” se refera la fostele conventii civile?

ANAF: Veniturile din alte surse care se declara in formularul 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” sunt cele definite la art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si cuprind:

 • prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor, a^1) veniturile, cu exceptia celor obtinute ca urmare a unor contracte incheiate in baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinute de catre operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de statistici oficiale
 • castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare
 • venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale
 • venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial
 • venituri obtinute de persoana fizica in baza contractului de administrare incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata
 • veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
 • veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activitati independente si cap. VII – Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
 • bunurile si/sau serviciile primite de un participant la persoana juridica, acordate/furnizate de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia
 • suma platita unui participant la o persoana juridica, in folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la acesta, peste pretul pietei pentru astfel de bunuri ori servicii
 • distribuirea de titluri de participare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica
 • dobanda penalizatoare platita in conditiile nerespectarii termenului de plata a dividendelor distribuite participantilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal

 

In 2017 nu se mai depune declaratia 205 pentru veniturile din salarii aferente anului 2016, corect?

ANAF: Intr-adevar, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor sunt exceptati de la obligativitatea depunerii formularului 205 Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit (art.132 alin.(2) din Codul fiscal)

Am inteles deja acest aspect, ma refeream strict la aspectul mentinerii obligativitatii depunerii declaratiei pana pe 28.02.2017 sau daca aceasta depunere nu mai este obligatorie in 2017? Unele surse mentionau, avand in vedere prevederile articolului 1…

ANAF: Avand in vedere prevederile art.2 alin (1) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, ”formularele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si definitivarea impozitului anual.”

 

Aici gasesti mai multe informatii legate de restituirea taxelor,iar aici regasesti intrebarile si raspunsurile referitoare la impozitarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor.


Autor :