ANAF a raspuns intrebarilor legate de restituirea taxelor

ANAF a organizat o noua sesiune de asistenta online in cadrul careia s-a discutat procedura de restituire a:

 • Taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule
 • Taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • Taxei pe poluare pentru autovehicule

In cazul in care ai achitat taxa speciala pentru autovehicule si autoturisme, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau taxa pe poluare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare poti solicita, printr-o cerere adresata organului fiscal competent, restituirea acesteia. In acest demers, trebuie sa iei in considerare termenul de prescriptie prevazut in legislatia in vigoare.

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri din cadrul acestei sesiuni:

In aprilie 2013 am achitat timbrul de mediu pentru masina. Taxa se poate recupera fara a actiona in instanta?

ANAF: Timbrul de mediu se poate restitui numai in cazul in care se obtine o hotarare definitiva a instantei judecatoresti competente

 

Pot recupera taxa de la o masina cumparata de la o alta persoana care a achitat taxa la momentul respectiv?

ANAF: Nu. Taxa se poate restitui persoanei care a achitat-o si care este proprietar.

 

Anul trecut am achizitionat un autoturism second hand din 2009 si am platit taxa de mediu de 750€. Pot sa recuperez suma respectiva? Daca da, cum?

ANAF: Timbrul de mediu se poate restitui numai in cazul in care se obtine o hotarare definitiva a instantei judecatoresti competente.

 

In noiembrie 2015 am achitat timbrul de mediu. Se poate depune cerere pentru recuperare ?

Raspunsul este acelasi ca la intrebarea anterioara.

 

Ce se intampla cu taxele de poluare pentru care exista sentinta definitiva si s-a restituit deja prima transa? Restituirea se va face tot in 5 ani ?

ANAF: Da, restituirea se face in 5 ani.

 

Restituirea taxei pentru terte parti

Restituirea taxei pe poluare poate fi solicitata chiar daca persoana care a achitat-o nu mai este proprietar, insa poate prezenta documentele in original? Ca exemplu: situatiile in care transcrierea dreptului de proprietate s-a realizat in familie.

ANAF: Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare si cu OPANAF 1154/2016 contribuabilii care au achitat in perioada 1 ianuarie 2007 -14 martie 2013: taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresata organului fiscal competent.

 

Mostenitorul unui autoturism poate solicita restituirea daca plata taxei a fost realizata de catre defunct, iar succesiunea se face catre un singur urmas care preia bunul cu toate drepturile si obligatiile?

ANAF: In cazul in care prin actul de succesiune ati dobandit toate activele si pasivele (drepturile si obligatiile) persoanei defuncte, atunci aveti dreptul de a solicita si restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, daca aceasta a fost achitata la momentul inmatricularii autoturismului mostenit, potrivit legii.

 

Va prezint urmatoarea situatie: o societate comerciala incheie un contract de leasing, achita o mare parte a ratelor, plus taxa pe poluare, iar ulterior se incheie un contract de novatie cu schimbare de utilizator cu o persoana fizica. Date fiind aceste aspecte, noul utilizator, devenit ulterior proprietar, detine dreptul de restituire a taxei?

ANAF: In cazul autovehiculelor care fac/au facut obiectul contractelor de leasing, cererea de restituire se depune de contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, la care anexeaza documentele prevazute de lege (respectiv la pct. 2.4 din din Ordinul comun al ministrului mediului, apelor si padurilor si presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare), in copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.

 

Am achizitionat un autoturism second hand in luna iunie anul acesta si am achitat taxa de mediu 785 euro. Pot depune cerere pentru recuperarea acestor taxe ? Cum ramane in cazul in care incepe procesul recuperare a acestei taxe si in timpul acesta vand autoturismul? Se va opri acest proces ori va continua? Noul proprietar va fi nevoit sa plateasca diferenta ori sa plateasca taxa din nou ?

ANAF: Timbrul de mediu se restituie numai in cazul in care se obtine o hotarare definitiva a instantei judecatoresti competente.

 

Pasii pe care trebuie sa ii urmezi astfel incat sa poti beneficia de restituirea taxei

Exista un link de unde pot pot downloada acea cerere care trebuie completata? Eventual si toate actele necesare pentru a depune dosarul pentru rrestituire?

ANAF: Puteti gasi toate informatiile necesare la acest link.

 

Am depus o cerere pentru eliberarea adeverintei privind restituirea/nerestituirea taxei auto la un autoturism introdus in tara in mai 2007 si inmatriculat in septembrie 2007. Raspunsul primit de la ANAF Valcea a fost: nu a fost gasita dovada platii si nici a recuperarii taxei auto. Mentionez ca nu am beneficiat de nici o scutire de plata a taxei. Ce pot sa fac pentru a primi un raspuns clar de la ANAF?

ANAF: In vederea obtinerii documentului „Adeverinta prin care se atesta restituirea/ nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului”, contribuabilul va depune la organul fiscal teritorial in a carui raza are domiciliul fiscal, urmatoarele documente:

 • cerere de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului
 • copia cartii de identitate a vehiculului
 • copia certificatului de inmatriculare
 • copia documentului de plata, dupa caz

Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica existenta sumei achitate de contribuabil in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului (potrivit prevederilor pct.6.3 al Cap.III din Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si ministrului finantelor publice nr. 490/407/ 2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art.7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.

De asemenea, conform pct.6.4 al aceluiasi act normativ, in situatia in care nu poate fi identificat documentul care atesta plata, compartimentul de specialitate nu elibereaza aceasta adeverinta, instiintand contribuabilul in acest sens.

 

Se restituie taxa speciala, taxa pe poluare si taxa pentru emisii poluante si pentru masinile noi aduse din afara, sau din tara, din perioada 01.o1.2007 pana la data la care s-a intordus timbrul de mediu ?

ANAF: Da, contribuabilii care au achitat in perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013: taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresata organului fiscal competent.

 

Se poate recupera taxa platita si pentru o masina care acum este radiata?

ANAF: Potrivit prevederilor pct.3.2 din Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a timbrului de mediu pentru autovehicule care a fost aprobata prin Ordinul nr. 682/1154/2016, ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, dupa caz, i se restituie valoarea reziduala a timbrului de mediu, intr-o singura transa, atunci cand autovehiculul pentru care s-a platit taxa/timbrul in Romania este scos din parcul auto national.

Valoarea reziduala a timbrului de mediu pentru autovehicule, reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.

La cererea de restituire trebuie sa se anexeze urmatoarele documente:

 • copia cartii de identitate a vehiculului avand mentiunea scoaterii definitive din Romania sau o adeverinta care atesta radierea din circulatie, ca urmare a scoaterii definitive din Romania, emisa de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor care a efectuat radierea
 • factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.

 

Actele pentru restituirea taxei unde se depun? Se poate si prin posta ? Daca da, la ce adresa?

ANAF: In cazul in care ati achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, puteti solicita restituirea acesteia si a dobanzilor calculate pana la data platii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent in a carui raza aveti domiciliul, a unei cereri care trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, contul bancar in care urmeaza sa fie restituita suma respectiva.

La cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:

 • actul de identitate
 • documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora

Cererea de restituire, insotita de documentele specificate, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Sediul unitatii fiscale il puteti identifica accesand acest link.

 

Daca autoturismul pentru care s-a platit taxa (speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisii poluante) a fost dezmembrat, furat, incendiat sau a suferit dauna totala, care este procedura de restituire a taxei, tinand cont de faptul ca nu mai pot fi prezentate documentele in original?

ANAF: Restituirea taxei se face in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, pe baza cererii contribuabilului, la care se anexeaza documentele prevazute la cap.I pct.2.4 din ANEXA 1 – “PROCEDURA de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive” din actul normativ mentionat anterior, respectiv:

 • actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, impreuna cu imputernicirea data acestuia, in copie
 • documentul care atesta plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dupa caz, nu detine documentul care atesta plata, verificarea platii se efectueaza potrivit pct. 2.11 – 2.13
 • copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora

In situatia in care documentele in original, care va sunt necesare pentru depunerea cererii de restituire, au fost distruse odata cu autoturismul, va sugeram sa va adresati institutiilor emitente ale acestora pentru eliberarea unui duplicat. Mentionam ca, in cazul in care scoateti autoturismul din parcul auto national, ca urmare a evenimentelor precizate de dumneavoastra, cu exceptia dezmembrarii, atunci va sunt incidente prevederile pct.3 – Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a timbrului de mediu pentru autovehicule din acelasi act normativ mentionat.

 

Detin un autoturism inmatriculat de nou in anul 2009 si avand norma de poluare Euro4 a fost scutit de plata taxei. Daca doresc sa vand respectivul autoturism, noul proprietar va trebui sa plateasca timbrul de mediu sau exista o alta solutie din moment ce nimeni nu are de recuperat nimic (neavand ce)?

ANAF: In situatie prezentata de dumneavoastra noul proprietar va plati timbrul de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii

 

Am o societate radiata cu insolventa si atragere raspundere administrator. Am platit taxa pe poluare in 2007 iar in 2014 am vandut masina. Pot solicita restituirea taxei ca sa mi se mai compenseze cu cebdatorez statului?

ANAF: Deoarece nu mai sunteti proprietar nu puteti solicita restituirea taxei.

 

Afla de aici mai multe informatii despre impozitarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor.

 


Autor :