ANAF a raspuns unor noi intrebari legate de Formularul 200

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online cu tema Declaratia privind veniturile realizate din Romania (formularul 200).

Iata care au fost cele mai interesante intrebari si raspunsuri:

La un contract de chirie, incheiat pe 5 ani, declaratia 200 se face anual?

ANAF:

  1. persoanele fizice care in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final
  2. persoanele fizice care reziliaza, in cursul anului fiscal, contractele incheiate intre parti pentru care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta
  3. persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din arenda.

Au obligatia depunerii declaratiei persoanele aflate in urmatoarele situatii:

  1. declaratia de venit estimat a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
  2. au intervenit modificari ale clauzelor contractuale
  3. au efectuat investitii, de cealalta parte,la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat
  4. chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute

 

CAS, CASS si impozitul 16% sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe venit?

ANAF: Contributiile sociale (CAS, CASS) sunt deductibile, dar acordarea deductibilitatii se face de catre organul fiscal care are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal. In ceea ce priveste impozitul pe venit, acesta nu este deductibil.
Daca am un autoturism pe PFA si fac naveta in fiecare zi 50 km, pot deduce 50% din cheltuielile cu combustibilul?

ANAF: Din venitul brut realizat de catre o PFA ca urmare a desfasurarii unei activitati independente, se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil.
In cazul vehiculelor, daca acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor. In cadrul cheltuielilor supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecarui vehicul, inclusiv cele reprezentand: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta etc.

 

Sunt PFA si din anul 2015 m-am suspendat si de la ONRC si de la AFPJ CTA .Intrebarea mea este de ce mi ce cere sa depun D200 pe 0 in fiecare an pe perioada suspendarii ??

ANAF: Pe perioada suspendarii,aveti obligatia depunerii declaratiei 200.

 

In cazul D200 pentru PFA -profesii liberale, fara salariati, la rd.2 -“cheltuieli deductibile , exclusiv contributii sociale obligatorii” vom elimina partea de 5.5% CASS achitata cu titlu anticipat pt anul 2016 in baza deciziei D206?

ANAF: Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit titlului V – Contributii sociale obligatorii, se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate.
Platile anticipate stabilite in cursul anului 2016 cu titlul de CASS, se vor lua in calcul de catre organul fiscal la stabilirea impozitului anual.

 

Daca am un autoturism pe PFA si fac naveta pot deduce benzina cu 50%? De ce la controlul fiscal chiar daca am foi de parcurs ca fac naveta 50 km inspectorii mi-au dat toata benzina jos si am platit dobanzi si penalitati![…]? Inspectorii spun ca nu e cheltuiala in interesul PFA! Este adevarat?

ANAF: In situatia in care nu sunteti de acord cu solutia sau incadrarea din punct de vedere fiscal data de organul de inspectie, sau considerati ca ati fost lezata in drepturile dvs. ca urmare a unui act administrativ emis de organul fiscal, legea fiscala va confera dreptul la contestatie administrativa, sau puteti alege orice alte cai de atac. Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de proba prevazute de lege si sa adopte solutia intemeiata pe prevederile legale.

 

Aici regasesti raspunsurile referitoare la regimul special pentru agricultori, iar aici gasesti sesiunea legata de stabilirea rezidentei fiscale.


Autor :