Ce documente trebuie sa pregatesti pentru luna septembrie

Miercuri, 07.09.2016:

 • Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România. (D092).

Luni, 12.09.2016:

 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
 • Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (D010).
 • Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (D070).
 • Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (D020).
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole.

Joi, 15.09.2016:

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta.
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta.
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta.
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.
 • Depunerea Situatiilor privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.
 • Depunerea Situatiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precendentă).
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice.

Luni, 26.07.2016:

 • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – (D100).
 • Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoară activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta. (D224).
 • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata (D300).
 • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (pentru trimestrul precedent).
 • Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097).
 • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – pentru luna precedenta (D112).
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (D301).
 • Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata (D307).
 • Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311).
 • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecută – (D390VIES).
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.
 • Plata trimestriala a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
 • Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. __ 2016.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Plata impozitului pe constructii.
 • Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.

Vineri, 30.09.2016:

 • Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.) D 394

Sursa: www.contzilla.ro

 


Autor :