Cele mai interesante intrebari si raspunsuri din cadrul sesiunilor de asistenta online ANAF

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a organizat atat pe 27 iulie, cat si pe 20 iulie doua sesiuni de asistenta online cu urmatoarele teme: ’’Amortizarea fiscala’’, respectiv ’’Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire’’. Pentru a veni in intampinarea nevoilor tale am selectat o parte dintre cele mai interesante intrebari si raspunsuri.

 

Exista diferente intre valoarea fiscala pentru constructii reglementata in Codul fiscal din 2015 fata de Codul fiscal din 2016?

ANAF: Valoarea fiscala a mijloacelor fixe inclusiv pentru contsructii definita de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu difera de cea definita de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Ce reprezinta amenajarile de terenuri si pe ce perioada s-ar supune amortizarii?

ANAF: Amenajarile de terenuri cuprind cheltuielile efectuate cu lucrarile pentru amenajarea terenurilor, ca de exemplu: racordarea la sistemul de alimentare cu energie, imprejurimile, lucrarile de acces, etc.

Amortizarea fiscala pentru cheltuielile cu amenjarea terenurilor, se calculeaza, liniar, pe o perioada de 10 ani.

 

In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbita (care se dizolva fara a intra in lichidare) transmite in totalitate patrimoniul catre societatea absorbanta. Amortizarea fiscala aferenta imobilului transmis prin fuziune devine amortizare fiscala in societatea absorbanta?

ANAF: Mijloacele fixe amortizabile transferate in cadrul operatiunilor de fuziune se amortizeaza prin continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului transferului, incepand cu luna efectuarii transferului (art. 28 alin. (12) lit. I) DIN Legea nr. 227/2015).

 

Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire

 

In cazul in care pana la 01.01.2016 s-a trecut de la micro la impozit pe profit si la sfarsitul anului firma inregistreaza pierdere, sau o suma datorata mai mica decat cea platita ca impozit micro, de ce dupa depunerea declaratiei 101 cand suma platita in plus este certa, nu se aproba compensarea acestei sume cu alte datorii catre bugetul de stat de asemenea certe si acestea?

ANAF: Pana la 01.01.2016, pentru microintreprinderi erau aplicabile prevederile art 112^6 din Legea 571/2003. Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere nu mai indeplineste conditiile pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe veniturile pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datortat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

In situatia descrisa de dvs., consideram ca se poate efctua compensarea intre impozitul pe venitul microintreprinderilor achitat in plus cu impozitul pe profit datorat.

 

Ce documente sunt necesare pentru o cerere de compensare si care este termenul de solutionare a cererii, inclusiv baza legala pentru acest termen?

ANAF: In conformitate cu prevederile art. 77 alin 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cererile depuse de catre contribuabil/platitor la organul fiscal se solutioneaza de catre acesta in termen de 45 de zile de la inregistrare. Legislatia nu specifica anumite documente care trebuie atasate cererii de compensare, dar in situatia in care se considera necesar, organul fiscal poate solicita informatiile, documente pentru determinarea starii de fapt fiscale.

 

De ce dosarul fiscal din portalul ANAF se actualizeaza greu si de ce sumele din col. 13 ’diferente’ se compenseaza foarte greu, de cele mai multe ori trebuie sa cerem in scris stingerea lor si nu se face din oficiu?

ANAF: Conform prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 230/2013, actualizarea informatiilor din dosarul fiscal se face lunar, dupa data de 10 a lunii urmatoare, data ultimei actualizari a acestora se mentioneaza ori de cate ori sunt accesate aceste informatii. Dupa luarea la cunostinta de catre contribuabili a informatiilor cuprinse in submeniul SITUATIE SINTETICA , daca exista anumite necorelari acestea pot fi corectate atat din oficiu de unitatea fiscala cat si la solicitarea contribuabilului.

 

Care este termenul maxim de la data platii in care organul fiscal are obligatia sa opereze stingerea creantelor?

ANAF: Avand in vedere faptul ca dupa efectuarea stingerii obligatiilor fiscale ale contribuabilului, organul fiscal competent are obligatia de a instiinta contribuabilul, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale, despre modul in care s-a efectuat stingerea (art. 165 alin. 9 din Codul de Procedura Fiscala), reiese faptul ca, data in care se efectueaza stingerea este cuprinsa in intervalul de timp dintre data platii si data instiintarii contribuabilului asupra modului de stingere a obligatiilor fiscale.

 

Plata in contul unic asigura stingerea creantelor in ordinea: 1 principal, 2 accesorii – pentru fiecare creanta? Unde gasim, cum recunoastem conturile pentru fiecare creanta care se plateste in contul unic?

ANAF: Sumele platite pentru bugetul de stat in contul unic se distribuie in cadrul fiecarui buget sau fond de catre organul fiscal competent, in urmatoarea ordine:

  • Pentru toate impozitele si contributiile sociale cu retinere la sursa;
  • Pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
  • Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute anterior.

Creantele fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, se regasesc in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creantele fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, care se poate vizualiza la urmatorul link, iar codurile iban se regasesc la urmatorul link.


Autor :