Cele mai interesante intrebari si raspunsuri legate de impozitul pe veniturile microintreprinderilor

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online dedicata contribuitorilor care au dorit informatii cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Regasiti mai jos cele mai interesante intrebari si raspunsuri.

 

O societate platitoare de impozit pe venit, ce desfasoara activitate de bar, incheie un contract de asociere in participatiune pentru jocuri de noroc (exploatare in comun jocuri de noroc, societatea in speta pune la dispozitie spatiul, unde desfasoara in continuare si activitatea de bar). Trebuie aceasta societate sa treaca la impozit pe profit? Ce documente trebuie sa depuna in vederea modificarii vectorului fiscal?

ANAF: Persoanele juridice romane care desfasoară activitati in domeniul jocurilor de noroc nu pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii, acestea fiind obligate la plata impozitului pe profit.
Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala, respectiv schimbarea sistemului de impunere in cazul dvs,. trebuie aduse la cunostinta organului fiscal central, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea formularului 010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.
Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati in domeniul jocurilor de noroc datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

 

Pntru a beneficia de impozitare 1% angajatii trebuie sa fie pe 8 ore? Cum se calculeaza daca societatea are mai multi angajati part time?

ANAF: Cota de impozit pe venitul microintreprinderilor este de 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariați cu norma intreaga, inclusiv. Conditia privind salariatii se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi.

 

Va rog sa-mi spuneti care este regimul fiscal al cheltuielilor nedeductibile inregistrate in cazul microintreprinderii platitoare de impozit pe venit. Se pot inregistra si care este impactul nedeductibilitatii acestora?

ANAF: In cazul microintreprinderilor platitoare de impozit pe venit, cheltuielile nedeductibile nu influenteaza calculul impozitului datorat, aceastea vor fi inregistrate in evidenta potrivit regulilor contabile aplicabile.

 

Ne puteti da mai multe detalii despre ce ar trebui sa intre in consultanta si management? Linia este foarte fina intre consultanta si prestare de servicii, de ex o firma cu domeniul de activitate consultanta in marketing are un contract cu o firma sa ii gestioneze pagina de internet, ii spune cum dar si implementeaza, unde s ar incadra? Si cum am putea face aceste delimitari?

ANAF: Referitor la intrebarea dumneavoastra, precizam ca incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si de management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.
Mentionam ca prestarea de servicii, in sensul taxei pe valoarea adaugata, este definita la art. 271 Cod fiscal.

 

Avem situatia unei firme care in anul anterior a realizat in proportie de peste 20% venituri din consultanta si in consecinta este platitoare de impozit pe profit. In situatia in care pe parcursul anului in curs firma isi scade ponderea veniturilor realizate din consultanta sub 20%, trecerea la impozitul pe venit se efectueaza incepand cu data de 01 Ianuarie a anului urmator ?

ANAF: Trecerea la sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, se poate face numai incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator (2017), si numai daca la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent (2016), se indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.47 din Codul fiscal.

 

Ce procent pentru calcularea impozitului pe venit trebuie sa aplice o microintreprindere care are 2 contracte de munca de 8 ore dar unul este suspendat pentru concediu de crestere copil pana la 2 ani?

ANAF: Conform art 51 alin.(4) din Codul fiscal, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Ca urmare, dacă potrivit Codului muncii, pe perioada suspendarii contractului de munca pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, persoana este considerata in continuare angajat, atunci microintreprinderea respectiva va aplica cota de 1% pentru stabilirea impozitul datorat.

 

Ce procent (de calcul al impozitului pe venit) aplica o microintreprindere care are un salariat (cu norma intreaga) suspendat in concediu de crestere copil pana la 2 ani?

ANAF: Potrivit art 51 din Codul fiscal, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Ca urmare, daca potrivit Codului muncii, pe perioada suspendarii contractului de munca persoana este considerata in continuare angajat, microintreprinderea respectiva va aplica cota de 2% pentru stabilirea impozitul datorat.

 

Daca o microintreprindere are in concediu fara plata 2 salariati cu norma intrega de 8 ora ce procent va aplica?

ANAF: Daca salariatii dumneavoastra sunt persoanele angajate cu contract individual de munca cu norma intreaga/cu echivalent al normei intregi, chiar dacă se afla in situatii de suspendare a raporturilor de munca cu respectarea prevederilor Codului muncii referitoare la acordarea concediului fara plata, sunt considerati salariati ai microintreprinderii angajatoare si sunt luati in calcul la stabilirea numarului de salariati si a cotei de impozitare a veniturilor microintreprinderii. Astfel, cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 1% pentru microinreprinderile care au 2 salariati, inclusiv.


Autor :