Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor: vezi cum le poti obtine si ce ai voie sa cumperi

fonduri europene nerambursabile digitalizare imm
19 noiembrie 2020
editor
Citire: 5 minute

Daca ai o firma incadrata in categoria IMM (intreprinderi mici si mijlocii), ai putea beneficia de fonduri europene nerambursabile intre 30.000 si 100.000 de euro. Cu acesti bani iti poti digitaliza afacerea. Cum mai exact, ce ai voie sa cumperi si cum aplici la schema de stat afli in acest articol. Sa le luam pe rand:

Inainte de orice, trebuie sa stii ca nu a fost inca anunta data sau perioada de inscrieri in programul de fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea firmelor.

Ce ai voie sa cumperi pe banii statului

Cheltuieli INTERZISE

Inainte sa iti faci lista cu echipamente hardware si solutii software, trebuie sa stii ca NU sunt permise din fonduri europene nerambursabile pentru digitalizare:

Cheltuieli PERMISE

 1. hardware TIC si a alte dispozitive si echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului; sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect
 2. retea LAN necesara pentru implementarea proiectului
 3. achizitionarea si/sau dezvoltarea si/sau adaptarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv solutiile de automatizare software de tip RPA (Robotic Process Automation)
 4. website de prezentare a companiei, inclusiv achizitia de domeniu si gazduirea pe server
 5. nume de domeniu nou
 6. semnatura electronica
 7. trecerea arhivelor din analog / dosare / hartie in digital indexabil
 8. aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati
 9. solutii din domeniul tehnologiei informatiei pentru comertul electronic
 10. servicii de tip cloud si SaaS (Software as a Service)
 11. servicii de gazduire, incluzand toate tipurile de servicii de gazduire, cu exceptia pachetelor de reseller
 12. servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software / gazduire / retele
 13. servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare si/sau managementul
  proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului;
 14. instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/ achizitionate si a personalului care va asigura mentenanta
 15. servicii de auditare intermediara/finala, financiara, conform reglementarilor nationale si tehnica, din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu Cererea de finantare si obiectivele Programului Operational Competitivitate
 16. servicii de consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile

Principalele conditii pentru acordarea fondurilor europene nerambursabile

Firmele trebuie sa detina cel putin 10% din suma ceruta

Firmele trebuie sa aiba 10% din suma ceruta, deci cel putin 3.000 euro si cel mult 10.000 euro. Statul acopera 90% din cheltuielile pe care o firma planuieste sa le faca pentru a se digitaliza.

Firmele trebuie sa contacteze Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) din judetele din care fac parte, deoarece proiectele vor fi depuse de ADR-uri in numele firmelor

 1. ADR Nord Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui): 15.759.000 euro
 2. ADR 2 Sud Est (judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea): 13.374.000 euro
 3. ADR 3 Sud-Muntenia  (Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita si Calarasi): 14.166.000 euro
 4. ADR 4 Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea): 10.773.000 euro.
 5. ADR 5 Vest  (Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara): 10.593.000 euro
 6. ADR 6 Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj): 12.897.000 euro
 7. ADR 7 Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu): 12.438.000 euro
 8. ADR 8 Bucuresti-Ilfov (Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov): 10.000.000 euro

Ce firme si proiecte sunt eligibile pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile

VEZI criteriile de eligibilitate pentru firme

 1. NU inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
  a. mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  b. mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;
 2. NU au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau NU deruleaza proiecte finantate in prezent partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati. NU a mai obtinut finantare nici pentru alte proiecte implementate, avand acelasi obiectiv, dar care din diverse motive nu si-au atins indicatorii. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 3. Sunt direct responsabile de pregatirea, managementul si realizarea proiectului, NU actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus si sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilitatii rezultatelor proiectului;
 4. NU face obiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care institutia a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
 5. Reprezentantul legal NU a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs) in ultimele 36 de luni;
 6. Indeplinesc conditiile sau cerintele specifice actiunii pentru care este lansat apelul;
 7. Reprezentantul legal NU a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/fapte de coruptie/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificarile si completarile ulterioare,, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 8. Reprezentantul legal NU a fost gasit vinovat de incalcarea grava a vreunui contract anterior, din cauza nerespectarii obligatiilor contractuale in urma unei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
 9. Reprezentantul legal NU a comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi
 10. Reprezentantul legal NU este subiectul unui conflict de interese, definit in conformitate cu prevederile nationale/comunitare in vigoare;
 11. Reprezentantul legal NU furnizeaza informatii incorecte care pot genera inducerea grava in eroare a Organismului Intermediar si a Autoritatii de Management in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte.

VEZI criteriile de eligibilitate pentru proiecte

Evitarea dublei finantari: proiectul pentru care se solicita finantare trebuie sa nu mai fi beneficiat de finantare din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, inainte de data depunerii Cererii de finantare. In caz contrar, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

Contributia la obiectivul specific: solicitantul descrie in cadrul Cererii de finantare care este contributia proiectului pentru care solicita finantare la realizarea obiectivului specific al programului.

Proiectele trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. Se implementeaza in regiunea de dezvoltare aferenta ADR;
 2. Proiectul contine activitati specifice si necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;
 3. Proiectul va asigura standardele de securitate si confidentialitate a informatiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 4. Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii Cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare. Nu a fost obtinuta finantare nici pentru alte proiecte implementate, avand acelasi obiectiv, dar care din diverse motive nu si-au atins indicatorii. In caz contrar, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 5. Proiectul pentru care se solicita finantare respecta prevederile nationale si comunitare in urmatoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalitatii de sanse si politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabila, neutralitatea tehnologica, achizitiile publice, precum si orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale si de investitii;
 6. Investitia pentru care se solicita finantare nu are legatura cu alta investitie, demarata in ultimii trei ani, care beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica.

VEZI criteriile de eligibilitate pentru cheltuieli

Toate cheltuielile realizate in cadrul proiectelor trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii generale de eligibilitate, conform Hotararii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. sa fie angajate de catre beneficiar si platite de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023 […], cu respectarea perioadei de implementare stabilita de catre Autoritatea de Management prin contractul de finantare

2.  sa fie insotite de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului in care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

3. sa fie in conformitate cu prevederile programului

4. sa fie cuprinse in Contractul de finantare, incheiat de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar si beneficiar pentru aprobarea operatiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70, art.71, art. 125 alin.(1) si art.140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

4. sa fie rezonabile si necesare realizarii operatiunii

5. sa respecte prevederile legislatiei comunitare si nationale aplicabile

6. sa fie inregistrate in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013

DOSAR de aplicare pentru fonduri nerambursabile: toate documentele necesare

Desi proiectele se depun de Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) din regiunea in care se afla sediul social al firmei, fiecare solicitant trebuie sa depuna urmatoarele documente completate la respectivul ADR.

Model de solicitare finantare

Contract de finantare POC

Alte documente necesare pentru aplicatii

Toate aceste documente le gasiti pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la acest link.

FOARTE IMPORTANT!

Pentru justificarea bugetului proiectului IMM trebuie prezentate cel putin 2 oferte (justificari) de pret pentru fiecare achizitie de bunuri / servicii / lucrari, documente care vor fi atasate cererii de finantare. Se accepta pentru justificarea pretului si sursele online, evidentiate prin capturi de ecran si linkuri catre portalurile web, dar si a altor surse precum reviste de specialitate.

Unde trebuie depuse proiectele

Fiecare proiect va fi depus de catre Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) din judetul in care este inregistrata firma ta, in aplicatia online 2014.mysmis.ro.

Proiectele trebuie depuse in cel mult 20 de zile calendaristice de la lansarea apelului in MySMIS.

INTERZIS! Ce firme NU au voie sa aplice pentru fonduri europene nerambursabile pentru digitalizare

Statul da bani firmelor, insa nu oricarei firme. In programul de fonduri nerambursabile pentru digitalizare NU se pot inscrie firme cu codurile CAEN:

011    Cultivarea plantelor nepermanente

012    Cultivarea plantelor din culturi permanente

013    Cultivarea plantelor pentru inmultire

014    Cresterea animalelor

015    Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinată cu cresterea animalelor)

016    Activitati auxiliare agriculturii si activitati după recoltare

017    Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii

031    Pescuitul

032    Acvacultura

051    Extractia carbunelui superior

052    Extracția carbunelui inferior

101    Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

102    Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

103    Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

104    Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

105    Fabricarea produselor lactate

106    Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

1081   Fabricarea zaharului            

1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase              

1083   Prelucrarea ceaiului si a cafelei

1084   Fabricarea condimentelor si a ingredientelor

1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma    

110    Fabricarea bauturilor

120    Fabricarea produselor din tutun

131    Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile                                      

1629   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

191    Fabricarea produselor de cocserie

192    Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de baza     

2051   Fabricarea explozivilor 

206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

242    Producția de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului

2451 Turnarea fontei

2452   Turnarea otelului                    

2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel

254   Fabricarea armamentului si munitiei

301   Constructia de nave si barci

3315   Repararea si intretinerea navelor si barcilor

4633   Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si  grasimilor comestibile        

641    Intermediere monetara 

642    Activitati ale holdingurilor

643    Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

649    Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

651    Activitati de asigurari

652    Activitati de reasigurare

653    Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

920    Activitati de jocuri de noroc si pariuri

981    Activitati ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Intregul ghid pentru eligibilitatea beneficierii de fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor poate fi consultat aici.

Ti-a placut articolul? Da-l mai departe pe:
Solutii pentru
contabili
Solutii pentru
antreprenori
Recomandarile clientilor
Recomandarile noastre

Suntem prima companie din Romania specializata in solutii software financiar-contabile la cheie, insotite de servicii profesionale de Asistenta Tehnica. De peste 25 de ani, dezvoltam cele mai performante programe de contabilitate, gestiune comerciala, salarii, imobilizari, audit, revizuire si facturare. In completarea aplicatiilor software stabile, usor de utilizat, perfect adaptate afacerii tale, iti asiguram cele mai complexe servicii de Asistenta Tehnica. Cei peste 25 de ani de experienta inseamna:
 • Peste 50 000 de utilizatori;
 • Peste 150 de proiecte educationale si de responsabilitate sociala;
 • Cele mai bune aplicatii software financiar-contabile din 1991;
 • Cel mai vandut software de contabilitate din Romania;
 • Cel mai performant software financiar-contabil integrat: CIEL V7;
 • Cel mai complex portofoliu de servicii;
 • Solutia completa pentru gestiunea afacerii tale.

span itemprop="telephone">021 9341

Email:ciel@ciel.ro

Bulevardul Unirii, Nr.11, sector 4,040102 Bucuresti RO