CIEL Audit si Revizuire – versiunea 3.0 – 8 August 2011

  • S-a introdus in Sectiunea B6 un tabel centralizator al conturilor importate. In aceast tabel se poate stabili semnificatia unui cont contului comparand totalul rulajelor cu pragul de semnificatie. Pentru conturile setate ca find semnificative se pot configura sectiunile unde vor fi tratate.
  • Pentru aceasta sectiune se respecta urmatoarea conventie de lucru:
    • In cazul conturilor de Activ, soldurile debitoare care nu sunt nule poarta semnul + (sunt valori pozitive) fiind returnate in situatii si calcul ca valori pozitive.
    • In cazul conturilor de Pasiv, soldurile creditoare care nu sunt nule poarta semnul – (sunt valori negative) si sunt returnate in situatii si calcul ca valori negative
  • S-a introdus pentru fiecare sectiune de la D la U un Tabel comparativ al conturilor care se va popula automat cu conturile setate in prealabil in Sectiunea B6
  • La crearea societatilor noi puteti bifa optiunea “demo” prin care cereti sistemului sa va populeze baza cu un set de balante si inregistrari cu rol demonstrativ.

Autor :