CIEL Conta Professional- versiunea 6.31 – 21 Iulie 2011

Imbunatatiri legislative:

  • S-a modificat declaratia 100
  • S-a corectat declaratia 390
  • S-a modificat Anexa 1 – Active imobilizate
  • S-a modificat Anexa 5 – Situatia creantelor si datoriilor

Imbunatatiri functionale:

  • In meniul Dosare -> Configurare societate -> Optiuni de utilizare si in meniul Dosare -> Setari personale s-a adaugat bifa “Calcul automat diferente de curs valutar”. Debifand aceasta optiune programul nu va mai calcula automat diferentele de curs valutar la introducerea unei incasari sau plati in valuta.
  • Aceasta versiune beneficiaza de o noua procedura de reevaluare lunara automata care genereaza cate o nota contabila pentru fiecare cont cu sold in valuta. In grila de culegere universala s-au introdus trei coloane: Data reevaluare, Deviza si Curs reevaluare. La reevaluarea automata programul va completa in notele contabile aferente documentelor care mai au sold la data reevaluarii pe linia contului de tert, ultima data, moneda si cursul la care s-a facut reevaluarea. Acest lucru ajuta la calculul diferentelor de curs valutar la efecturarea incasarilor sau platilor. De asemenea, rapoartele accesate din meniul Listari -> Urmarire Terti vor calcula soldul documentelor in functie de data de referinta si data reevaluarii.Daca doriti ca reevaluarile facute manual sa fie luate in considerare la calculul diferentelor de curs valutar, pe langa nota de reevaluare ar trebui sa completati si in nota fiecarui document reevaluat data, moneda si cursul la care se face reevaluarea.Pentru ca reevalurile manuale sa fie luate in calcul la redeschiderea de an trebuie ca in nota de reevaluare pe linia contului reevaluat sa completati campurile Data, Moneda si Curs reevaluare. Informatiile completate in acest fel vor fi luate in calcul si la reevaluarile facute automat ulterior.
  • S-au refacut procedurile de redeschidere an pe solduri si detaliere terti astfel incat sa tina cont de noua metoda de reevaluare. La redeschidere exista acum posibilitatea de a declara daca reevaluarea a fost facuta manual. In acest caz se va face doar o verificare a notelor de reevaluare. Daca nu se gasesc se va returna doar un mesaj de avertizare fara a bloca procedura de redeschidere.
  • In meniul Dosare -> Configurare societate-> Optiuni de utilizare si in meniul Dosare -> Setari personale s-a introdus o bifa “Verificare unicitate CIF”. Daca aceasta optiune nu este bifata programul nu va mai verifica unicitatea codului fiscal la introducerea unui partener nou in baza de date.
  • Explicatia notei contabile s-a marit la 100 de caractere.

Autor :