CIEL Conta Professional- versiunea 6.37 – 4 Mai 2012

Actualizari legislative

  • S-a adaugat formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 întocmit de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în forma electronica, având atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.

Actualizari functionale

  • S-a modificat procedura de reevaluare lunara a soldurilor in valuta. Acum nota de reevaluare pentru fiecare cont cuprinde detalierea fiecarui document reevaluat. In cazul in care doriti sa modificati documente reevaluate, nota de reevaluare lunara a contului va si stearsa;
  • La D394 s-a introdus posibilitatea de a ordona fiecare coloana din grid;
  • La D300 s-a modificat formula de calcul pentru R12 si R25;
  • In D390 nu mai sunt preluate facturile de vanzare cu optiunea Scutite;
  • S-a marit lungimea campului e-mail din configurare societate de la 30 la 200 caractere.

Autor :