CIEL Conta Professional- versiunea 6.38 – 27 Iulie 2012

Actualizari legislative:

  • S-a adaugat formatul electronic al situatiilor financiare semestriale la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 879/25 iunie 2012. Aceste modificari se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Potrivit pct. 2.17 din Anexa la Ordin, operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat în inactivitate temporara, cei înfiintati în cursul anului 2012, precum si persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportari contabile la 30 iunie 2012.

Actualizari functionale:

  • In balanta de verificare s-a introdus posibilitatea de a filtra balantele de clienti si de furnizori in functie de anumiti terti;
  • S-a eliminat posibilitatea de a lista declaratiile semestriale in vechiul format;

Autor :