CIEL Gestiune Comerciala V7 Professional – versiunea 7.41 – Decembrie 2015

  • S-a introdus posibilitatea ca in document, in fereastra de afisare a stocurilor pe depozit, sa se poata alege o alta data fata de cea a documentului;
  • S-a optimizat timpul de incarcare al informatiilor in liste folosind modalitatea de afisare prin paginare. Entitatile pentru care s-a efectuat modificarea sunt: Facturi de vanzare; Chitante; Note contabile si Contracte.

Autor :