CIEL Gestiune Comerciala V7 – versiunea 7.30.5 – Aprilie 2015

  • S-a adaugat posibilitatea de grupare Depozit/Sablon pentru raportul Balanta de stocuri;
  • S-au adaugat totaluri pentru coloanele valorice din rapoartele Fisa de magazie si Balanta de stocuri;
  • S-a adaugat posibilitatea de a vizualiza totalul cantitativ si valoric aferent perioadei anterioare listarii Fisei de articol;
  • S-a adaugat posibilitatea de a vizualiza totaluri pe articol in cadrul machetei de tiparire a Fisei de magazie;
  • Pe machetele de listare ale documentelor Inventar si Proces verbal de constatare diferente s-a adaugat campul Observatii;
  • Pe macheta de tiparire a chitantei s-a adaugat campul Agent;
  • S-au adaugat machetele de tiparire aferente transferurilor intre depozite de tipul en-detail – en-detail si en-detail – en-gross.

Autor :