CIEL Imobilizari V7 – versiunea 7.37 – August 2015

  • Se permite vizualizarea numerelor de inventar folosite, direct din fisa imobilizarii sau a obiectului de inventar;
  • S-a adaugat raportul Lista de inventariere;
  • In fisa imobilizarii, tabul Amortizari si rezerve anterioare s-au adaugat urmatoarele coloane:
    • Rezerva constituita anterior;
    • Cheltuiala anterioara rezultata din reevaluari. Aceste valori vor fi luate in calcul la genereaea notelor aferente reevaluarii;
  • S-au adaugat mai multe informatii la listarea fisei de imobilizare;
  • Se permite crearea de facturi cumparare ce contin doar servicii.

Autor :