CIEL Salarii Professional – versiunea 2.47 – 18 martie 2011

Actualizari legislative

 • A fost introdusa formula de calcul cu codul 4500 “Pensie facultativa – angajator deductibila de la CAS” conform Codului fiscal;
 • A fost modificata valoarea nominala a unui tichet de masa la 9 RON conform Ordinului nr. 959/8.02.2011. Noua valoare intra in vigoare incepand cu 1 martie 2011;
 • Atentie! Daca luna curenta nu este ulterioara lunii februarie 2011, puteti modifica valoarea nominala a unui tichet de masa de la meniul Setari->Variabile globale-> Tip: Variabile globale-> randul 17;
 • Contributiile actuale pentru modelul “Cenzori/Membri in CA” conform OUG 117/2010 si HG 150/2011 sunt: CAS angajat 10.5%, CAS angajator, sanatate angajat 5.5%, sanatate angajator 5.2% si impozit 16%;
 • Au fost facute modificari pentru modelul “Administrator S.A”:
  • contributiile actuale conform OUG 117/2010 si HG 150/2011 sunt: sanatate angajat 5.5%, sanatate angajator 5.2%, FNUASS 0.85% si impozit 16%;
  • acest model de angajat va fi preluat in D112 pe tipul de asigurat 3 – “Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat)”;
 • A fost introdus un nou raport “Centralizator concedii medicale” la pozitia 13 din meniul Rapoarte->Rapoarte utilizator, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 130/18.02.2011.

Actualizari functionale:

 • Denumirea modelului de angajat “Cenzor” a fost modificata in “Cenzori/Membri in CA”;
 • Declaratia unica 112 a fost modificata pentru preluarea angajatilor cu cumul de functii;
 • Au fost facute completari pentru angajatii care indeplinesc conditiile reglementate de OUG. 13/2010 pentru D112;
 • Adaugarea unui concediu medical suportat de FNUASS va adauga automat formula de calcul 520 – “Ore anulare somaj fara venituri” cu numarul de ore suportate de FNUASS astfel incat acel numar de ore sa fie preluate ca ore suspendate pe D112;
 • A fost redenumit grupul de formule de calcul 6900 din “Numar tichete” in “Numar tichete de masa impozabile”;
 • A fost introdus optiunea de validare a D112 la meniul Rapoarte->Declaratie 112. Ordinea de lucru pentru D112 este:
  • meniul Activitati->Prelucrare date: prelucrarea datelor introduse;
  • meniul Rapoarte->Declaratie 112: Recalcul, Export, Validare;
 • A fost modificata formula de calcul cu codul 514 “Somaj tehnic” astfel incat sa nu se calculeze comisionul ITM;
 • Declaratiile valabile pana in ianuarie 2011 au fost grupate intr-un nou meniu Rapoarte->Declaratii anterioare D112.

Autor :