CIEL Salarii Professional – versiunea 2.48 – 11 Aprilie 2011

Actualizari legislative:

 • A fost modificata media zilnica a unui concediu medical astfel incat sa fie calculata cu 2 zecimale, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 130/18.02.2011.

Actualizari functionale

 • Raportul Centralizator lunar pe departamente a fost optimizat;
 • A fost actualizat raportul Stat salarii;
 • A fost modificat modelul de angajat “Colaborator” astfel incat sa calculeze pentru el toate contributiile si sa fie exportat in D112 cu tipul de asigurat 3 – “Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor – care nu au contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat)”;
 • Au fost facute completari pentru angajatii care au cumul de functii avand 2 modele (“Permanent cu contract de munca” si “Drepturi de autor” sau “Contracte/Conventii civile”) in ceea ce priveste casa de sanatate;
 • Au fost facute completari pentru nota contabila pentru concedii medicale;
 • Au fost facute completari pentru exportul concediilor medicale cu situatie de urgenta in D112.;
 • Au fost facute completari pentru campurile “Ore efectiv lucrate” si “Ore suspendate” din sectiunea B, Anexa 1.2 din D112;
 • Pe societatile de tip bugetar au fost introduse:
  • – un nou stat de salarii pentru Conventii civile si drepturi de autor;
  • – un nou model de angajat “Administrator S.A”.

 


Autor :