CIEL Salarii Standard- versiunea 2.50 – 2 Septembrie 2011

Actualizari functionale

 • S-a introdus un nou model de angajat “ Zilier “ , la care se retine doar impozitul;
 • S-a modificat Fisa angajat:
  • Date personale – Model angajat – Zilieri;
  • Date suplimentare – Tarifar – coloana Formula de calcul – selectie Indemnizatie zilieri;
 • Au fost implementate modificari la declaratia unica 112 pentru declararea scutirilor de la plata CAS pentru SRL debudante.In acest sens s-a introdus in cadrul aplicatiei Ciel Salarii optiunea de selectare a maxim 4 angajati din cadrul societatii debutante la care se deduce valoare de scutit de la plata CAS aferenta SRL debutante de la unul dintre cele doua meniuri :
  • Setari – configurare SRL debutant
  • Rapoarte – Decl unica 112 – Configurare SRL – D
 • Pe declaratia 112 , anexa 1.1 apare la sectiunea C1 la Scutiri angajator suma scutita de la plata CAS aferenta SRL debutante
 • Pe declaratia 112 , anexa 1.2 , la sectiunea B.1.1. Scutiri la plata pentru motivul de scutire tip 3 , apare suma dedusa la fiecare angajat in parte care beneficieaza de deducere calculat ca minim intre baza CAS angajator si sal mediu ( 2022)
 • In meniul Rapoarte – Declaratie unica 112
  • Butonul EXPORT genereaza fisierul PDF in formatul generat de Soft-ul A. In aceasta situatie Declaratia 112 se va exporta si semna direct din Ciel Salarii fara a mai fi necesar instalari suplimentare sau exportul datelor in alte programe aditionale.
  • Au fost introduse doua noi optiuni:
   • Validare + Creare PDF – Validarea datelor si crearea fisierului PDF pentru depunere.
   • Validare + Creare PDF + Semnare – Validarea datelor, creaza fisierul PDF si permite semanrea electronica a declaratiei.
   • Pentru utilizarea noilor optiuni trebuie sa configurati calea catre folderul DIST la prima accesare a optiunii Rapoarte – Declaratie unica 112
 • S-au facut corectii de rotunjiri la creantele 17 si 24 in Declaratia unica 112, Anexa 1.1
 • S-a modificat importul in Declaratia unica 112 a concediilor medicale acordate in zilele de sambata si duminica
 • A fost introdusa formula de calcul cu codul 4850: “Plata compensatorie”. Formula se poate adauga in timpul lunii de lichidare sau ulterior lunii de lichidare.

Autor :