Ciel ERP si Salarii au devenit nextup NextUp ERP si Salarii. Pentru detalii, click aici

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE LICENTA

IMPORTANT. CITITI CU ATENTIE!

Prezentul Acord de Licenta (denumit in continuare „Acordul”) reprezinta un contract incheiat intre dumneavoastra (persoana fizica sau persoana juridica) si CIEL Romania S.R.L. (denumita in continuare CIEL) pentru Aplicatia/Aplicatiile CIEL.

Prin instalarea sau utilizarea in orice mod a Aplicatiei, sunteti de acord cu termenii si conditiile prezentului Acord.

Daca nu sunteti de acord cu prezentul Acord, nu aveti dreptul sa instalati ori sa utilizati in orice modalitate Aplicatia.

Simpla posesie sau obtinerea doar a dreptului de proprietatea asupra suportului pe care este stocata Aplicatia nu este in masura a va conferi dreptul de-a instala, utiliza ori exploata in orice alt mod Aplicatia.

Licenta va fi perpetuata, cu exceptia cazului in care exista o specificatie contrara in tipul de licenta achizitionat.

APLICATIA ESTE LICENTIATA, NU VANDUTA

Orice acceptare din partea CIEL a vreunui ordin de achizitie sau comenzi din partea dumneavoastra in legatura cu Aplicatia este facuta in mod expres, sub conditia ca dumneavoastra ati consimtit la cele stabilite in prezentul Acord si nu la cele stabilite de dumneavoastra in ordinul de achizitie.

Toate drepturile de orice natura, care nu sunt garantate expres de prezentul Acord, sunt rezervate in intregime si in exclusivitate CIEL.

 1. DEFINITII

CIEL ROMANIA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social la adresa din Bucuresti, Bd. Unirii, Nr. 11, bl. 2B, Parter si etaj 1,cod postal 040102, Sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15269/1991, avand C.I.F RO1597803;

Aplicatia CIEL reprezinta aplicatiile informatice dezvoltate de CIEL si aflate in proprietatea intelectuala a acestuia, dupa cum sunt acestea identificate in lista de produse CIEL, de la adresa web: www.ciel.ro

Documentatie reprezinta manualele utilizatorului (incluzand si pe acelea in forma electronica sau pe orice tip suport), ghidurile, materialele si orice alte publicatii care descriu modul de functionare si cuprind specificatiile pentru instalarea, rularea si utilizarea Aplicatiei CIEL;

Pretul CIEL reprezinta pretul de lista al Aplicatiilor CIEL publicat la adresa web: www.ciel.ro

Versiune Monopost este versiunea de licenta care va confera dreptul de a instala si utiliza Aplicatia CIEL pe o singura statie de lucru;

Versiune Retea este versiunea de licenta care va confera dreptul de a instala si utiliza Aplicatia CIEL pe un server la care va puteti conecta un numar nelimitat de statii de lucru;

 1. ACORDAREA LICENTEI

Cu exceptia celor stabilite mai jos, in schimbul platii Pretului CIEL, prezentul Acord va confera un drept neexclusiv si netransferabil de a instala si folosi Aplicatia CIEL si Documentatia in functie de versiunea de licenta aleasa (Monopost sau Retea). Transmiterea catre alte persoane sau entitati juridice a dreptului de a instala si a utiliza Aplicatia CIEL conduce la anularea dreptului cumparatorului de a utiliza aplicatia fara returnarea pretului platit. CIEL Romania isi rezerva dreptul de a investiga valoarea pagubei si a solicita prejudicii suplimentare, inclusiv de a se adresa organelor si instantelor abilitate.

Prevederile prezentului Acord sunt aplicabile si raman valabile si in cazul in care dumneavoastra optati pentru o Aplicatie CIEL Gratuita/DEMO.

Orice instalare, partiala ori totala, temporara ori definitiva sau orice folosire a Aplicatiei CIEL ori a vreunei parti din Aplicatie, fara a avea licenta corespunzatoare sau fara a agrea in prealabil termenii si conditiile prezentului Acord, pe statii de lucru ce servesc, pot servi sau sunt utilizate pentru oricare sau toate din scopurile anterior amintite, reprezinta o incalcare a drepturilor de autor.

 1. VERSIUNI UPDATE

CIEL are dreptul si nu obligatia sa produca, sa puna pe piata si sa furnizeze, discontinuu, potrivit propriei optiuni, versiuni actualizate ale Aplicatiei ce pot include noi functionalitati, corecturi de bug-uri, ori adaptari si/sau actualizari ale Aplicatiei in conformitate cu legislatia de interes general, aplicabila.

Achizitionarea doar a Licentei, ori insusirea termenilor si conditiilor prezentului Acord, in cazul Aplicatiilor CIEL Gratuite, nu va confera dreptul la aceste versiuni actualizate. Versiunile actualizate sunt disponibile fara taxare suplimentara doar in conditiile achizitionarii unui abonament de servicii CIEL.

Pentru actualizarea licentei dumneavoastra si conditiile aplicabile unei asemenea actualizari puteti contacta CIEL.

 1. SUPORT

Achizitia Licentei, ori insusirea termenilor si conditiilor prezentului Acord, in cazul Aplicatiilor CIEL Gratuite, nu va confera dreptul de a beneficia de serviciile de suport ale CIEL.

Serviciile de suport sunt disponibile fara taxare suplimentara doar in conditiile achizitionarii unui abonament de servicii CIEL.

 1. DREPTURI SI LIMITARI GENERALE

CIEL isi rezerva toate drepturile patrimoniale si nepatrimoniale de autor care nu va sunt expres acordate prin prezentul acord, incluzand aici, dar fara a se limita la: drepturile de modificare, de traducere, adaptare, actualizare, drepturile referitoare la codul sursa, etc.

OPERE DERIVATE. Nu aveti dreptul sa realizati sau sa permiteti realizarea oricarui tip de opera derivata de la Aplicatie.

Va este STRICT INTERZIS sa adaugati, sa modificati, sa stergeti functionalitati si/sau interfete ale Aplicatiei.

Va este de asemenea interzis sa solicitati ori sa permiteti unui tert sa adauge, sa schimbe, sa modifice sau sa stearga functionalitati si/sau interfete ale Aplicatiei, sau sa creeze in orice alt mod opere derivate ori sa altereze functionalitati si/sau interfete ale acesteia.

 1. INGINERIE INVERSA

Nu veti putea modifica, traduce, aplica ingineria inversa, recompila, dezasambla Aplicatia.

 1. COPIERE

Nu veti putea copia Aplicatia sau Documentatia asociata.

 1. TRANSFER

Nu veti putea vinde, gaja, inchiria, licentia sau transfera in orice alt mod vreun drept asupra Aplicatiei sau Documentatiei.

In egala masura nu veti putea ceda in tot sau in parte in nicio modalitate prevazuta de lege, drepturile si obligatiile asumate in baza prezentului Acord.

 1. INSEMNARI REFERITOARE LA PROPRIETATE

Nu veti putea sterge, adauga, sau modifica nici un fel de insemnari referitoare la proprietate, etichete sau marci de pe/pe Aplicatie sau Documentatie.

 1. UTILIZAREA NUMELUI SI MARCILORCIEL

Nu veti putea utiliza in nici un fel numele, sigla sau marcile inregistrate CIEL, incluzand aici fara limitare la: materiale de publicitate sau marketing.

 1. DURATA LICENTEI. INCETAREA DREPTULUI DE UTILIZARE

Dreptul de licenta va este acordat perpetuu, pe intreaga durata de protectia a drepturilor de autor prevazuta de legislatia in vigoare din Romania.

Prezenta licenta inceteaza in mod automat, de plin drept fara vreo alta formalitate ori interventia vreunei instante judecatoresti, dumneavoastra fiind de drept in intarziere, in cazul in care incalcati vreuna din limitarile sau obligatiile stabilite prin prezentul.

Urmare incetarii, aveti obligatia de a sista orice utilizare a Aplicatiei ori a Documentatiei, si de a dezinstala Aplicatia de pe statiile dumneavoastra de lucru, confirmand CIEL, in scris, indeplinirea acestor formalitati.

Prevederile prezentului Acord care prin natura lor isi pot extinde efectele si dupa incetare, vor continua sa ramana in vigoare si dupa aceasta data pana cand obligatiile corespunzatoarte sunt pe deplin indeplinite.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin utilizarea Aplicatiei, intelegeti ca datele personale pe care le introduceti in aplicatie vor fi prelucrate in conformitate cu termenii prezentului contract si cu toate legile aplicabile privind protectia datelor (VEZI DETALII). De principiu, CIEL nu va prelucra datele dvs. Personale din aplicatie, decat cand solicitati in mod expres servicii de suport ale aplicatiei.

Datele personale sunt acele informatii prin care un Client poate fi indentificat in mod direct sau indirect. Clientul este de acord ca datele sale personale sa fie prelucrate de catre CIEL in urmatoarele scopuri: pentru derularea prezentului contract, pentru indeplinirea unei obligatii legale, pentru interesele legitime ale CIEL si cu scopul de a oferi o experienta cat mai placuta in utilizarea Aplicatiei.

Ciel va prelucra datele Clientului in scop publicitar (mesaje de marketing, informari despre produse) doar cu acordul acestuia.

Atunci cand utilizati numarul de suport Clienti, Ciel va inregistra convorbirea telefonica cu scopul de a imbunatatii serviciile Ciel. Daca nu doriti sa fiti inregistrat ne puteti contacta prin e-mail.

Informatiile Clientului pot fi impartasite cu companii terte ce au statut de furnizor al Ciel.

Ciel poate uneori sa fie obligat sa va dezvaluie informatiile dvs. unor terte parti externe, cum ar fi autoritatile locale, instantele judecatoresti si tribunale, organismele de reglementare si / sau agentiile de aplicare a legii in scopul respectarii legilor si reglementărilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.
Vom impartasi, de asemenea, informatiile dvs. personale cu terte parti pentru a detecta, a preveni sau a aborda in alt mod fraude, brese de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja impotriva incalcarii drepturilor de proprietate sau impotriva incalcarii sigurantei Aplicatiei, a angajatilor si a altor persoane vizate, sau in cazurile prevazute de lege.

Beneficiarul are urmatoarele drepturi, in limitele prevazute de lege:

Date de contact: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Aceste drepturi pot fi exercitate prin contactarea Ciel la dpo.ciel@ciel.ro

Clientul persoana juridica, se obliga ca inainte de a transfera datele personale ale utilizatorilor si ale personaleor de contact catre Ciel, sa obtina consimtamantul acestora pentru prelucrarile efectuate de Ciel in executarea contractului si pentru prelucrarile de date mentionate in articolele anterioare, daca conform legii are acesta obligatie. Transferand datele personale ale utilizatorilor si ale persoanei de contact catre Ciel, Clientul persoane juridica atesta ca a obtinut consimtamantul/a indeplinit prevederea legala de notificare a utilizatorilor si al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor personale de catre Ciel conform prevederilor de mai sus si isi asuma intreaga responsabilitate in legatura cu aceasta.

Clientul poate consulta intregul document privind prelucrarea datelor la https://ciel.ro/politica-de-prelucrare-datelor/

 1. GARANTII

MEDIA

CIEL garanteaza ca suportul pe care este stocata Aplicatia, daca este furnizat de CIEL, nu contine defecte de material sau de fabricatie si va ramane asa timp de 14 de zile calendaristice de la data achizitionarii lui.

In cazul in care se constata vreo incalcare a prezentei obligatii de garantie, singura raspundere a CIEL si singurul remediu acordat de acesta, consta in inlocuirea suportului defect. Noul suport astfel inlocuit va fi acoperit de aceasta garantie limitata de 14 de zile calendaristice calculata de la data livrarii noului suport.

SOFTWARE. Aplicatia impreuna cu fisierele asociate si Documentatia, sunt livrate ASA CUM SUNT, fara ca CIEL sa dea vreo garantie in ceea ce priveste performanta ori oportunitatea comerciala sau orice alte garantii exprese sau implicite. Datorita diverselor medii hardware sau software in care Aplicatia ruleaza sau poate fi folosita, nu se acorda nici o garantie in ceea ce priveste conformitatea cu un scop anume. Buna uzanta in tehnologia informatiei statueaza ca orice aplicatie trebuie temeinic testata inainte de-a te bizui pe ea. Utilizatorul intelege prin prezentul ca isi asuma singur, intregul risc in ceea ce priveste utilizarea Aplicatiei.

Prezenta garantie este o garantie limitata si este singura garantie oferita de CIEL. CIEL nu acorda nici o alta garantie, sub nici o alta forma ori conditie, expresa sau implicita si nu recunoaste in mod expres garantiile implicite privind oportunitatea comerciala, conformitatea cu un scop anume, reclamatiile de incalcare a drepturilor vreunui tert. Nici un partener, distribuitor sau angajat ciel nu are dreptul sa faca vreo modificare, adaugire, sau extensie prezentei garantii.

Obligatia de garantie a CIEL este nula in cazul in care Aplicatia este subiectul vreunei modificari din partea dvs., in perioada de garantie.

Prezenta garantie nu se va aplica in cazul in care Aplicatia este folosita pe/ori in legatura cu un mediu Hardware sau Software altul decat cel pe care Aplicatia a fost proiectat sa ruleze conform Documentatiei.

 1. RENUNTAREA LA LICENTA. RESTITUIRI

Conform legislatiei in vigoare, aveti posibilitatea de a renunta la licenta achizitionata in termen de cel mult 14 de zile calendaristice de la data achizitiei acesteia. In aceasta situatie CIEL va va returna pretul platit pentru achizitionarea licentei.

Dupa expirarea termenului mai sus precizat, achizitia devine definitiva si nu mai aveti niciun drept de a solicita CIEL pretul platit pentru achizitionarea licentei.

 1. LIMITAREA RASPUNDERII

CIEL sau partenerii ori distribuitorii sai, nu vor fi raspunzatori fata de dvs. sau orice alta persoana, sub nicio forma, pentru nicio dauna indirecta, speciala, incidenta ori consecutiva de orice natura, incluzand dar fara a se limita la daune in legatura cu: pierderea profitului, oprirea productiei, disfunctionalitati ale calculatoarelor, ori toate sau orice daune sau pierderi comerciale, sau pentru orice fel de daune ce exced pretul de lista al CIEL pentru o licenta a aplicatiei si documentatiei, chiar daca CIEL ar fi fost informat despre posibilitatea unei astfel de daune, ori de orice pretentie din partea vreunui tert.

 1. DREPTURI DE AUTOR

Toate drepturile de proprietate intelectuala asupra ori in legatura cu Aplicatia si Documentatia, apartin si raman proprietatea CIEL.

 1. PREVEDERI DIVERSE

Prezentul Acord reprezinta intregul acord al partilor cu privire la aceasta licenta si inlocuieste orice alt acord anterior fie el scris sau verbal, ori de alta natura dintre parti.

Termenii si Conditiile prezentului Acord vor putea fi modificate de CIEL, notificarea dumneavoastra cu privire la o asemenea modificare considerandu-se indeplinita prin publicarea noilor Termeni si Conditii pe site-ul web: www.ciel.ro

Faptul ca la un moment oarecare, CIEL nu insista asupra strictei respectarii a unei clauze oarecare din prezentul Acord, nu va fi interpretat ca o renuntare, nici privare a CIEL, de dreptul sau ulterior de a insista asupra respectarii acestei clauze sau a oricarei alte clauze din prezentul.

Daca una din prevederile prezentului Acord este tinuta a fi nula ori inaplicabila, ea va fi modificata numai in masura necesara a produce efectele urmarite la inceput, restul prevederilor ramanand valabile si apte sa-si produca efecte.

Prezentul acord va fi guvernat de legea romana.

Orice disputa, nascuta din interpretarea sau executarea prezentului si care nu poate fi rezolvata pe cale amiabila va fi supusa spre rezolvare instantelor judecatoresti de la sediul CIEL.